Færøerne overtager epidemilovgivningen

Et enigt lagting har besluttet at overtage epidemilovgivningen. Færøerne overtager dermed området fra Danmark 1. januar 2024.

Da coronaepidemien hærgede, var der bred enighed blandt færøske politikere, at det ville være nemmere, hvis epidemilovgivningen var på færøske hænder.

Det forrige landsstyre nåede ikke komme igennem med lovforslaget, inden lagtingsvalget blev udskrevet i utide i december i fjor, men det nye landsstyre har valgt at fremsætte forslaget på ny. Alle partier støttede forslaget, som blev vedtaget 20. marts.

-Jeg er glad for, at lagtinget har støttet forslaget om at overtage epidemilovgivningen. Perioden med coronaepidemien har vist os, at epidemilovgivningen bør være færøsk og skal tilpasses færøske forhold, siger Margit Stórá, landsstyrekvinde for sundhedsanliggender.

Færøsk sundhedsstyre

Forslaget betyder, at Færøerne kommer til at overtage epidemiområdet, og det er alle de forhold i det færøske samfund, som påvirkes af en epidemi. Undtagelsen er dog, hvis forholdene hører under et andet område, som ikke er overtaget.

Nu skal det nye færøske sundhedsstyre, som påbegyndte arbejdet 1. januar i år, forberede overtagelsen sammen det færøske sundhedsministerium og danske myndigheder. Det færøske sundhedsstyre skal også lave et beredskab i forbindelse med en mulig epidemi.

Overtagelse af landslægen hører ikke under dette lovforslag, men det nye færøske landsstyre har sagt i forbindelse med regeringsgrundlaget, at landslægeembedet også skal overtages.

Facebooktwitter

Facebook kommentarer