Fugleinfluenza rammer sulebestanden på Færøerne

En stor del af sulebestanden ligger død i en fuglekoloni på øen Mykines, viser optagelser. Situationen er så alvorlig, at en færøsk ornitolog opfordrer til indgreb.

Man har vidst i et stykke tid, at flere fuglearter på Færøerne er ramt af fugleinfluenza, deriblandt sulen, men man har ikke kendt omfanget.

Nu viser nye droneoptagelser, som den danske biolog, Johan Henrik Funder Castenschiold, lavede i slutningen af juli, at der ligger store mængder døde suler på klippeafsatserne.

Den færøske ornitolog, PhD Sjúrður Hammer, vurderer, at der er tale om cirka 200 døde suler. Det er alvorligt, når bestanden i Mykines, som det eneste sted hvor sulen holder til på Færøerne, tæller omkring 2000 par.

– Det er en betydelig nedgang i sulebestanden på Færøerne, og det bør vi gøre noget ved, siger Sjúrður Hammer til Kringvarp Føroya (Færøernes public-service station).

Døde suler ligger på klippeafsatsen, og derfor er det svære betingelser at fjerne døde fugle. Foto: Finn Hansen

Efterlyser handling

Man ikke bør lade stå til og lade naturen gå sin gang, siger Sjúrður Hammer. Optagelserne tyder på, at fuglene smitter hinanden i fuglekolonien.

Sjúrður Hammer erkender, at det kan have konsekvenser, hvis man rydder klippeafsatser for døde fugle. Det kan give forstyrrelse blandt resten af fuglene, og det kan også være med til at øge muligheden for yderligere smitte.

– Disse optagelser er nye, og så vidt jeg ved, så har man ikke sådanne optagelser i Storbritannien. Så nu skal vi analysere billederne nærmere, men det tyder på at smitten breder sig i fuglekolonien, og det betyder at vi kan gøre noget for at mindske om udbredelsen af smitten, siger Sjúrður Hammer.

Døde suler skyller også op på stranden andre steder på Færøerne. Foto: Gorm Niclassen

Lader stå til

I øjeblikket tyder dog inter på, at myndighederne vil gribe ind og rydde klippeafsatserne. Landsdyrlægen på Færøerne, Birna Mørkøre siger, at man har jævnlig kontakt til kollegerne i landene rundt om Færøerne. Her har man ikke gjort en aktiv indsats for at fjerne døde fugle.

Hun understreger, at det ikke er så enkelt at rydde klippeafsatserne for døde fugle.

– Fuglene kan smitte mennesker, hvis man befinder sig i en stor mængde, hvor smitten er udbredt. På bondegårde og farme kan man bruge beskyttelsesudstyr, men det bliver straks værre, når man skal fires ned i en line på en klippeafsats. Dertil kan der være fugle, som stadig væk er live og bærer smitten, siger Birna Mørkøre.

Stort udbrud i Skotland

Man har mistanke om, at fugleinfluenzaen er kommet til Færøerne via Skotland. Der har været et stort udbrud af fugleinfluenza på øen Bass Rock, hvor der er en koloni med op imod 150.000 suler.

I maj og juni blev fuglearterne, mallemuk, svartbag, ride, terne, due, sule og storkjove undersøgt for fugleinfluenza, og sygdommen blev kun fundet blandt storkjoven og sulen.

Mykines plejer fangsten af suler at foregå i august, men det er blevet aflyst i år.

Vurderingen er, at omkring 4000 suler er i kolonien i Mykines. Foto: Finn Hansen

Massedød på den jyske vestkyst

Døde, fugleinfluenzaramte suler er i et stort tal er skyllet op langs hele den jyske vestkyst fra Vadehavet til Skagen, oplyste natur- og fødevarestyrelserne den 27. juni. Der var også havfugle iblandt.

En del prøver fra de døde fugle er testet positive for fugleinfluenza med virustypen HPAI H5N1.

Fødevarestyrelsen advarer mod at røre de døde fugle. I stedet skal fund indberettes via en app.

„De mange kada​​vere rundt omkring på strandene udgør (…) en risiko for, at måger og andre ådselsædende fugle kan bringe smitten fra kysten ind i landet og videre til andre fugle og tamfjekræ. Fødevarestyrelsen er derfor meget interesseret i at høre om fund i måger, krager og rovfugle,“ hedder det på styrelsens netside om den aktuelle situation i Danmark.

NatureScot anbefaler at aflyse udflugter til 23 fuglerige øer inklusive Bass Rock.  

Facebooktwitter

Facebook kommentarer