Medindflydelse i sikkerhedspolitik skal sikre overtagne sagsområder

Det bliver mere og mere udfordrende at skelne mellem hjemtagne områder og sikkerhedspolitik. En løsning er at inddrage Færøerne mere i sikkerhedspolitikken, mener de færøske folketingsmedlemmer.

Det er blevet bemærket, at statsminister Mette Frederiksen (S) for anden gang under en måned har udtalt sig om udfordringerne med sikkerhedspolitik og hjemtagne sagsområder.

I redegørelsesdebatten om rigsfællesskabet den 18. maj, sagde statsministeren, at den nye sikkerhedspolitiske virkelighed med stormagternes interesse for Arktis kan udfordre rigsfællesskabet. Budskabet blev gentaget under afslutningsdebatten i folketinget den 2. juni.

– I den nuværende sikkerhedspolitiske virkelighed er truslerne sjældent entydige. De går ofte på tværs af politikområder. Det betyder også, at det bliver vanskeligere at skelne mellem det, der er færøsk og grønlandsk ansvar, og det der er dansk ansvar, sagde Mette Frederiksen.

Kompetence skal bevares

Både Sjúrður Skaale, Javnaðarflokkurin, og Edmund Joensen, Sambandspartiet, mener, at det har stor betydning at løse denne sag, så Færøerne ikke mister kompetencen på hjemtagne områder.

Der er to eksempler på, hvor udfordringerne kan være. Danmark har dels vedtaget en screeningslov, hvor udenlandske investeringer i kritisk infrastruktur skal screenes, dels en lov om leverandørsikkerhed i kritisk teleinfrastruktur.

I begge tilfælde kan en dansk regering stoppe investeringer og leverandører, hvis det kan være til fare for sikkerheden i riget.

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men landene skal lave lignende lovgivning. Færøerne har hjemtaget disse områder, og derfor kan sikkerhedspolitik komme til at overlappe med hjemtagne sagsområder.

– Derfor er det vigtigt at finde konstruktioner, som tydeligt fremhæver ansvarsområderne, siger Edmund Joensen.

Lov og større medvirken

Edmund Joensen og Sjúrður Skaale er enige om, at det er vigtigt, at Færøerne er på forkant med situationen og laver lovgivningen.

Det er ikke nok med en lagtingslov om investeringskontrol. Begge understreger, at det har lige stor betydning at Færøerne får større indsigt og indflydelse på sikkerhedspolitikken, så man ikke mister kompetencen på sagsområderne.

– Selv om det formelt er Danmark, som har ansvaret for sikkerhedspolitikken, så kan man politisk sige, at I ikke kan tage beslutninger henover hovedet på os. Vi skal have at vide, hvad foregår og inddrages i beslutningerne – og de endelige beslutninger skal ligge på Færøerne. Det kan vi kræve politisk, selv om det juridiske ansvar ligger i Danmark, siger Sjúrður Skaale.

Arbejdsgruppe

Lagmand Bárður á Steig Nielsen har tidligere oplyst til Kringvarp Føroya, at der er nedsat en arbejdsgruppe mellem Danmark og Færøerne, som skal finde ud af, hvordan en færøsk screeningslov og lov om leverandørsikkerhed skal se ud, uden at det går udover færøske sagsområder.

Det næste rigsmøde mellem regeringscheferne fra Danmark, Færøerne og Grønland ventes afholdt inden midten af juni.

Facebooktwitter

Facebook kommentarer