Danmark vælger igen EU frem for Færøerne og Grønland

Danmark støtter IWC´s forslag om et hvalreservat i Det Sydlige Ishav i lighed med de øvrige EU-lande. Der er imod færøske og grønlandske ønsker. De nordatlantiske medlemmer har alle påtalt sagen i folketinget.

Forslaget behandles på den internationale hvalfangstkommission IWC’s toårige møde i Slovenien 20.–28. oktober.

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) orienterede miljø- og fødevareudvalget bag lukkede døre tirsdag 4. oktober om Danmarks forhandlingsposition.

Den åbenlyse uenighed i rigsfællesskabet afføder kritiske bemærkninger fra nordatlantiske folketingsmedlemmer.

IWC udvikler sig fra fangst- til fredningskommission
Der er fare er for, at fredningen breder sig nordpå, mener Sjúrður Skaale (J), som er formand for færøudvalget.

– Jeg sagde på samrådet, at Færøerne er imod, at Det Sydlige Ishav bliver fredet for hvalfangst. Der er fare for, at de fredede områder breder sig nordpå. IWC burde i stedet for fredning lægge større vægt på bæredygtig hvalfangst, siger Sjúrður Skaale til Det Færøske Nyhedsbureau.

Hvalfangskommissionen IWC har ændret sig meget siden etableringen i 1946, påpeger Sjúrður Skaale.

De senere år har IWC lagt større vægt på at frede hvalarter, efter at flere lande, som ikke jager storhval, er blevet medlemmer.

Modsatrettede interesser i rigsfællesskabet
I denne sag mener et flertal i folketinget, at Danmark bør stemme sammen med andre EU-lande.

– Det er et endnu et eksempel på, at det giver problemer, at Danmark skal afgive en stemme for hele riget, når landene ikke har samme interesser i sagen, fremhæver den bogaktuelle Sjúrður Skaale, som deltog i løsrivelsesforhandlingerne som embedsmand i år 2000.

– Det er svært at finde en fælles kurs. Færøerne og Grønland vil ikke altid det samme Danmark, og andre gange er de færøske og grønlandske interesser ikke de samme, fortsætter han.

Ifølge Sjúrður Skaale ønsker IWC, at området også omfatter småhvaler herunder grindehvaler. Det er Færøerne og Grønland imod.

Grønland er rigets storhvalnation
Selv nævnte Sjúrður Skaale ikke problematikken under åbningsdebatten torsdag 6.oktober, men de tre øvrige nordatlantiske kolleger kritiserede Danmarks stillingstagen i denne sag.

– Grønland finder, at forvaltning af vores storhvaler og vores medlemskab af IWC som meget vigtige fora i det internationale samarbejde, sagde løsgængeren Aleqa Hammond.

– Eftersom Grønland ikke forhandler under eget flag, men forhandler via Danmark, finder jeg det utroligt vigtigt, at forholdet mellem Grønland og Danmark er så godt som muligt og at der er én stemme på vegne af os alle, fortsatte den tidligere selvstyreformand.

– Ændringer i forhandlingsstrategi, instruks og arbejdsmetode er af afgørende betydning for vores position. Vi er ikke altid enige, men der skal udvises respekt for hinandens forskelligheder og anderledes synspunkter, hvis Grønland og Danmark fremover skal have et stærkt forhandlingsmandat i IWC, fastslog hun.

– Grønland er dog trods alt det eneste land i hele rigsfællesskabet, der så at sige er storhvalsnation, tilføjede Aleqa Hammond.

Grønland vil forhandle direkte
– Hvalfangstkommissionen, desværre et eksempel på, at rigsfællesskabet ikke altid er i stand til at rumme modsatrettede interesser og varetage grønlandske interesser, erklærede Aaja Chemnitz Larsen (IA).

– Vi bør stå sammen i rigsfællesskabet og ikke lade EU-interesser komme før egne. Det handler om forsyning, selvforsyning og bæredygtigt brug af vores ressourcer i Grønland, sagde Aaja Chemnitz Larsen.

– Grønlands interesser er mest på spil i denne sag om de store hvaler. Vi bør have en forhandlingsposition, som er stærkere end i dag. Derfor bør man gå se på, hvordan man kan styrke Grønlands position i de forhandlinger, svarede Aaja Chemnitz Larsen på et spørgsmål fra Karin Gaardsted (S) om den grønlandske bisidder ved forhandlingerne.

Socialdemokratiets grønlands- og færøordfører fremhævede, at ”Danmark netop har sørget for at holde de mindre hvalarter uden for begrænsninger”.

Reservater strider mod bæredygtig ressourceanvendelse
– Jeg ved, at I støtter os hvad angår grindefangst og grønlandsk hvalfangst i Arktis. Det er jeg glad for, men det er ikke nok., sagde Magni Arge (T) i åbningsdebatten.

Magni Arge mener, at det er vigtigt at værne nationers ret til at udnytter havets ressourcer.

– Hvis IWC og dyrværnslobbyen i Europa får magt som agt, så er et reservat i Sydatlanten blot begyndelsen til en udvikling, som senere kan udvikle sig til en regulær trussel mod vores tilværelse i Arktis og Nordatlanten, siger Magni Arge.

– Vi er imod reservatstænkningen, for vi ønsker at bevare retten til at udnytte havets ressourcer på en bæredygtig måde, fordi det ganske enkelt er det, vores velfærd bygger på, pointerede Republikanernes folketingsmedlem.

Artiklen er også blevet bragt i Sermitsiaq.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer