Diplomatmøder kan gavne arktisk strategiarbejde

Den Arktiske Delegation i folketinget har haft møder med topdiplomater fra alle tre stormagter, Kina, USA og Rusland. Møderne kan gavne arbejdet med at lave den arktiske strategi for rigsfællesskabet, mener formanden for delegation, Sjúrður Skaale, Javnaðarflokkurin.

Folketingspolitikerne skal være godt orienteret om, hvad der sker i Arktis. Derfor er alle partier repræsenteret i folketingets Arktiske Delegation. For at holde sig orienteret om, hvad landene, som har interesse i Arktis, vil i området, har delegationen inviteret en række repræsentanter til møder.

Formanden for den Arktiske Delegation siger, at de første møder er holdt med ambassadørerne for Rusland, USA og Kina.

Den kinesiske ambassadør, Feng Tie, var til møde på Christiansborg 20. februar, den amerikanske for en måned siden og den russiske i slutningen af sidste år.

– Rusland og USA er arktiske stater, mens Kina hele tiden prøver at udnytte muligheden at gøre investeringer og gøre sig gældende indenfor forskning. De vil bygge havne, infrastruktur og telekommunikation, som vi kender alt til. Disse tre konkurrerer om at dominere i Arktis. Det har være godt at høre deres perspektiver, hver for sig, siger Sjúrður Skaale.

Fri dialog

Sjúrður Skaale kan ikke gå i detaljer med, hvad delegationen har drøftet med de tre ambassadører. Men han siger, at de har drøftet emner, som kan være følsomme at tale om.

Møderne er lukkede, og det er en stor fordel at kunne sidde og tale med repræsentanter for stormagterne, uden at kommunikationen skal gå igennem pressen, at man kan tale i fortrolighed sammen og selv vurdere, hvad de forskellige lande kommer med.

– Det medfører, at nogle gange bliver fordommene skubbet lidt til side. Det er godt at man kan tale åbent og sager, som kan være vanskelige for de implicerede parter. Der er mange anklager mellem stormagterne, og derfor er det godt at høre fra dem selv end kun gennem pressen, siger Sjúrður Skaale.

Repræsenteret i Ilulisaat

Kongeriget Danmark skal have en ny arktisk strategi næste år. Det ser ud til, at alle sejl er sat til for at involvere så mange som muligt i det arbejde.

Den 27. -29. marts afholdes der et stormøde i Ilulissat, hvor parlamentarikere fra Grønland, Færøerne og Danmark er inviteret. Formålet er, at politikerne skal give deres bidrag til den arktiske strategi. Der afholdes også dialogmøder med interessenter for erhvervslivet, forskningsområdet, NGOer og kommuner.

Den Arktiske Delegation er inviteret, og den er bredt repræsenteret i folketinget. De fleste medlemmer er også placeret i andre centrale udvalg såsom udenrigsvalget og forsvarsudvalget.

Sjúrður Skaale siger, at medlemmerne af delegationen er godt rustet til at bidrage til den arktiske strategi efter de tre ambassadørmøder.

– Hvordan skal rigsfællesskabet positionere sig i en verden, hvor stormagterne konkurrerer om dagsordenen. Det er vi meget bedre at forholde os til efter vi har haft møder med repræsentanter for alle stormagterne, siger formanden for den Arktiske Delegation.

Sjúrður Skaale har store forventninger til arbejdet med den nye strategi, som han forventer bliver anderledes end gældende.

– Den arktiske strategi, som vi har i dag, er uambitiøs. Men nu er interessen fra stormagterne stor. Investeringerne vokser. Danmark er rent geografisk en stormagt i Arktis på grund af Grønland. Så der er ingen tvivl om, at rigets arktiske strategi vil være meget mere offensiv og ambitiøs. I det arbejde er det vigtigt, at vi har informationer fra de tre stormagter, siger Sjúrður Skaale.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer