Ekstra rigsmøde om samarbejde

Kongerigets tre regeringschefer mødes inden jul om samarbejde og udvidelse af almindelige menneskers kendskab til andre rigsdele, hvilket nok mest gælder danskeres ukendskab til Færøerne og Grønland, som er dyre rejsedestinationer.

Det ekstra rigsmøde bebudede statsminister Lars Løkke Rasmussen i åbningstalen 2. oktober, samtidig med Grønlands selvstyreformand, Kim Kielsen (S), præsenterede sin mindretalsregering i Nuuk, som støttes af Demokraterne.

– På årets rigsmøde på Færøerne drøftede vi i fællesskab, hvordan vi kan sætte gang i en indsats for at øge kendeskabet til hinanden i rigsfællesskabet. Det forventer jeg, at vi kan sætte i værk, når jeg senere på året mødes med lagmanden og formanden for Naalakkersuisut, erklærede statsministeren.

– Både Færøerne og Grønland ønsker større indsigt og inddragelse i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Det stiller nye krav til den måde, vi samarbejder på i rigsfællesskabet. Det er et tema, som regeringen ser frem til at drøfte mere indgående med Færøerne og Grønland i den kommende tid, sluttede åbningstalens afsnit om rigsfælllesskabet.

Fuldmagt til traktat om Færøernes kontinentalsokkel
Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) fremsætter i december et beslutningsforslag om den maritime grænsedragning med henholdsvis Norge og Island.

Beslutningsforslaget blåstempler grænsedragningstraktaten mellem Kongeriget Danmark, Norge og Island angående kontinentalsoklen nord for Færøerne. Traktaten fastsætter også, hvordan landene skal forholde sig i tilfælde af grænseoverskridende mineralforekomster.

Arbejdsskadeforsikring
Lovprogrammet indeholder fire grønlandske lovforslag.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er på trapperne med en ændring af loven om arbejdsskadesikring i Grønland, der er er en følge af forhøjelsen af den grønlandske pensionsalder.

Lovforslaget skal sikre, at udbetalingen af erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger kan udmåles for perioden, indtil modtageren får ret til alderspension.

Lovforslaget førstebehandles torsdag 25. oktober.

Forvaringsforslag 1. november
De tre øvrige lovforslag fremsættes af justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Det første handler om anbringelse af forvaringsdømte i den ny anstalt i Nuuk. Førstebehandlingen foregår torsdag 1. november.

Det andet er en opdatering til den danske straffelov om seksualforbrydelser.

Det tredje lovforslag indeholder hjemmel til lydoptagelse af vidneforklaringer, spyt- og blodprøver og udvidelse af antal dommere.

Arktisdebat 9. oktober
Folketinget debatterer udenrigsministerens arktiske redegørelse den 9. oktober. Statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet fremlægges til april.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer