Erhvervsminister advarer om færøsk risikoråd

Et snævert flertal i lagtinget på én stemmes flertal siger ja til landsstyrets lovforslag om at genoprette den statslige ”Landsbanken” – en færøsk national bank – og etablere et systemisk risikoråd, som lagtinget andenbehandlede tirsdag (18. oktober).


Det sker på trods af advarsler fra Erhvervs-og Vækstministeriet.


Finansområdet er delvis et dansk kompetenceområde, og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) har indvendinger til fire paragraffer i det færøske lovforslag.

– Som du kan se af vedhæftede, mener vi ikke, at lagtingslovforslaget er i overensstemmelse med kompetencefordelingen mellem Danmark og Færøerne. Derfor bør det justeres på en række punkter, står der bemærkningerne fra Erhvervs-og Vækstministeriet til forslaget.

Anbefalinger – ikke tilsyn
Med oprettelsen af et risikoråd, bestående af fem medlemmer, skal risikorådet identificere og advare om de finansielle risici på Færøerne. Rådet skal i tilgift komme med anbefalinger, så man mindsker risikoen i det finansielle system.

Til to af paragrafferne siger Erhvervs- og Vækstministeriet, at et færøsk risikoråd kan have til opgave at identificere risici i finanssektoren, men ikke at udføre et tilsyn.

– FO risikoråd kan dog ikke tillægges tilsyn eller egentlige beføjelser inden for DK ansvarsområder udover muligheden for at afgive ikke-bindende anbefalinger mv. til DK risikoråd, skriver Erhvervs- og Vækstministeriet.

Unødvendigt med national bank
Pengeinstitutter er et dansk sagsområde, mens Færøerne har overtaget den lovgivnings- og tilsynsmæssige kompetence for forsikrings- og pensionsområdet.

Derfor mener oppositionen, at der er ingen grund til at Færøerne genopretter en national bank og et risikoråd med begrænsede kompetencer.

– Heldigvis er vi en del af det danske finanssystem. Det var blandt andet årsagen til, at finanskrisen ikke blev værre i 2010, sagde Bárður Nielsen, formand for Sambandspartiet, under andenbehandlingen.

Det kan være en stor fordel, at færøske myndigheder har indsigt i finansområdet, sagde Kristina Háfoss fra Tjóðveldi (Republikanerne) og landsstyremand for finansanliggender, da forslaget blev førstebehandlet.

Risikorådet får til opgave at koordinere alle de oplysninger, som kommer fra de forskellige tilsyn på området med pengeinstitutter og forsikringsselskaber.

Oplysninger holdt tilbage
Udover bemærkningerne til forslaget fik Kristina Håfoss et brev fra Erhvervs- og Vækstministeriet dateret 23. september, men lagtingets finansudvalg fik først brevet 14. oktober.

I brevet bliver der, ifølge Bárður Nielsen, sagt, at der ikke er overensstemmelse mellem ansvarsfordelingen mellem Færøerne og Danmark på finansområdet.

Bárður Nielsen siger, at det er et problem, fordi finansudvalget skulle være færdige med udvalgsbetænkningen 29. september. Han mener derfor, at Kristina Háfoss bevist har skjult oplysninger for lagtinget.

Selv siger Kristina Háfoss til Kringvarp Føroya, at hun har orienteret om indholdet i brevet.

Kriseorientering
Folketingsmedlem Sjúrður Skaale fra Javnaðarflokkurin (Socialdemokrater) har spurgt Troels Lund Poulsen, om det er hensigtsmæssigt, at den færøske landsstyremand for finansanliggender først får udleveret fortrolige informationer fra Finanstilsynet om finansielle virksomheder på Færøerne, når en bank er i finansielle problemer.

I svaret siger Troels Lund Poulsen, at Finanstilsynet er underlagt skærpet tavshedspligt, men der gives mulighed for at udlevere fortrolige oplysninger til den færøske landsstyremand for finansanliggender til brug for krisehåndtering.

Færø-dansk møde 25. oktober
Selv om der ikke bliver spurgt om risikorådet, benytter erhvervsministeren lejligheden til at påpege problemet med sagsområdet endnu engang.

– Det bemærkes endvidere, at der er fremsat et lagtingslovforslag om oprettelse af et færøsk systemisk risikoråd. Lovforslaget vurderes ikke at være i overensstemmelse med kompetencefordelingen mellem Danmark og Færøerne. Der pågår dialog herom mellem Danmark og Færøerne, skriver Troels Lund Poulsen.

Ruth Vang, ordfører for Framsókn, sagde på talerstolen ved andenbehandlingen tirsdag, at hun forventer en god aftale med danske myndigheder inden tredjebehandlingen.

Kristina Háfoss og Troels Lund Poulsen mødes 25. oktober, blev det oplyst i lagtingssalen. 

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer