EU-ministre klar til aftale om fiskeri i Ishavet

Nordpolen beskyttes mod rovfiskeri i mindst 16 år i den aftale, som de arktiske kyststater, Kina, EU og andre har indgået i god tid før fiskekuttere kan trænge ind i de nordligste farvande.

EU-landene ventes at godkende aftalen på fiskeriministrenes rådsmøde den 18. juni.

I november 2017 indgik USA, Canada, Rusland, Norge, Danmark (som i arktisk sammenhæng hedder “Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland”) samt Kina, EU, Island Japan og Sydkorea en aftale om forvaltning af nordpolsfiskeri.

Aftalen kommer et trin nærmere ratifikation på EU’s fiskeriministres rådsmøde den 18. juni.

Dagsordenen omfatter godkendelse af den 16-årige aftale om at forebygge ureguleret, kommercielt fiskeri på åbent hav i Det Centrale Nordlige Ishav, dvs. Den Arktiske Højsø, oplyste fiskeri-, nordens- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) i europaudvalget fredag 8. juni.

EU forhandler på samtlige medlemslandes vegne, så det danske udenrigsministerium har deltaget i forhandlingerne på vegne af Grønland og Færøerne.

Moratorium indtil viden og kontrol er etableret
Fiskebestandene i Ishavet fredes ikke, men der er tale om et moratorium. Fiskeri kan først påbegyndes – hvis ishavet ellers er uden is – efter etablering af en forvaltningsplan.

“Der kan alene gives tilladelse til forsøgsfiskeri i området, såfremt der forinden er fastsat bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger af parterne,” hedder det i politikernotatet.

Der oprettes et fælles forsknings- og overvågningsprogram, som primært skal tjene til at afgøre, om der er fiskebestande i området, som kan fiskes på bæredygtig vis, hedder det videre.

To år til procedurer
Senest to år efter aftalens ikrafttræden skal parterne vedtage kommissorium og procedurer for arbejdet i den videnskabelige gruppe.

“Aftalen forudser muligheden for, at en eller flere supplerende regionale fiskeriforvaltningsorganisationer eller arrangementer kan etableres for området i fremtiden.”

Aftalen omfatter knap 2,8 millioner kvadratkilometer i det samme område, hvor de arktiske kyststater har overlappende territorialkrav.

Historisk med aftale før fiskeri
– Der er tale om en historisk aftale, fordi det er første gang, der kommer en fiskeriaftale på plads, der dækker et så stort område, inden fiskeri er påbegyndt, erklærede daværende fiskeriminister Karen Ellemann (V) den 1. december dagen efter aftalens indgåelse i Washington.

– I Arktis stiger temperaturerne næsten dobbelt så meget som den globale temperaturstigning. Derfor forventer vi, at fiskeri i den arktiske højsø på sigt vil blive kommercielt interessant, påpegede hun.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer