Færøerne kan forvente milliard-underskud

Den økonomiske fremgang på Færøerne bliver vendt til en tilbagegang, som kan mærkes i år og næste år. Det viser et notat fra det færøske finansministerium. Notatet viser også, at samfundet er godt rustet til at stå imod nedgangen.

Den økonomiske vækst på Færøerne er blevet stoppet på grund af udbredelsen af koronavirusset. Det hele bliver vendt på hovedet i 2020 efter flere år med højkonjunktur, voksende eksport, stor økonomisk fremgang og overskud på finansloven.

Underskuddet på finansloven kan sagtens blive omkring en milliard kroner i år. Det fremgår af et notat, som det færøske finansministerium har udarbejdet.

Man har regnet med, at overskuddet på finansloven skulle være omkring en halv milliard i overskud i 2019, og det Økonomisk Råd på Færøerne spåede i begyndelsen af marts, at overskuddet i 2020 kom at være omkring 150 millioner kroner.

Det nye notat viser, at i værste fald kan underskuddet på finansloven i år blive 1,5 mia. kr.

Tre scenarier med minusvækst

Notatet regner en økonomiske nedgang i 2020 og 2021 i intervallet mellem 3 og 10 procent.

Embedsmændene opererer med tre modeller eller scenarier.

I den første har koronavirusset indflydelse på kort sigt, men økonomien kommer sig hurtigt. Her kan man regne med, at landskassens underskud vil være mellem 800 millioner og en milliard i år, og cirka det halve næste år.

Model nr. 2 indikerer, at underskuddet bliver mellem 1 og 1,2 milliard.

Det værste udfald er, hvis flere virksomheder går fallit, arbejdsløsheden bliver stor og en undtagelsestilstand trækker ud – og om Færøerne bliver ramt en ny smittebølge til efteråret. Så kan underskuddet være 1,5 milliard i år og 800 millioner næste år.

Økonomiske hensyn vil veje tungere

– Det er nødvendigt, at landet fremover, som det også er gjort indtil nu, følger udviklingen i samfundet tæt. Man bliver nødt til at finde en fornuftig balance mellem sundhedsfaglige og økonomiske hensyn, hedder det.

– Lige nu vejer det sundhedsmæssige højere, men der er ikke nogen tvivl om, at med tiden må og vil de økonomiske hensyn få større tyngde, fortsætter notatet.

Godt rustet

Notatet lægger vægt på, at det er utroligt vanskeligt at vurdere, hvordan det kommer til at gå, men den færøske økonomi bliver utvivlsomt ramt. Der er heller ikke grund til at tro, at økonomien bliver mindre ramt end andre lande i Europa.

Færøerne eksporterer fiskevarer til Europa, Rusland, Kina, USA og andre lande. Hvis købekraften bliver mindre i de lande på grund af en økonomisk krise, så vil det også få indflydelse på det færøske samfund.

Af notatet fremgår det, at det offentlige kan tåle underskud i nogle år med voksende gæld.

– Den offentlige gæld er ikke stor, og de færøske husholdninger og store dele af erhvervslivet er i det store og hele godt konsolideret, og gælden er ikke stor, pointerer finansministeriet.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer