Grønlændere og færinger får igen gratis sygehusbehandling i Danmark

Regeringen retter en to år gammel fejl i sundhedsloven. Færinger og grønlændere skal ikke længere være bange for at ende med en regning, hvis de skulle blive syge under et ophold i Danmark.

Da folketinget ændrede sundhedsloven i 2019, fik det uhensigtsmæssige konsekvenser for resten af rigsfællesskabet. Loven blev blandt andet ændret, fordi man mente, at der blev brugt for mange penge på til behandling af udlændinge i Danmark. Med ændringen skulle udlændinge selv betale for behandling på sygehusene.

Loven kom også at gælde for færinger og grønlændere.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil rette fejlen og har fremsat et lovforslag, som skal ændre loven. I dag er det sådan, at personer fra Færøerne og Grønland kun har adgang til vederlagsfri akut sygehusbehandling.

– Med det her lovforslag sikres der også, at de også har vederlagsfri til fortsat sygehusbehandling. Der er tale om behandling, der typisk ydes i forlængelse af den akutte sygehusbehandling. Personer fra Færøerne og Grønland vil således få samme adgang til sygehusbehandling under midlertidige ophold i Danmark, som herboende personer har under midlertidigt ophold på Færøerne og Grønland, sagde Magnus Heunicke, da forslaget blev førstebehandlet 9. marts.

Bred opbakning

Ikke alle partier i folketinget deltog i behandlingen af forslaget, men det fremgik, at der er stor opbakning til forslaget. Udover Socialdemokratiet gav Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og IA og SF deres opbakning.

Partierne synes, at det er på sin plads at rette fejlen fra 2019.

-Vi er rigtig glade for, at borgere i rigsfællesskabet nu igen får mulighed for at blive behandlet gratis på et dansk sygehus ved både akut og fortsat sygehusbehandling. Det skal selvfølgelig være sådan, at personer fra Færøerne og Grønland skal have de samme rettigheder til sygehusbehandling i Danmark, som danskere har i de to lande, erklærede Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Glemmer ofte Færøerne og Grønland

Aaja Chemnitz Larsen (IA) var den eneste af de nordatlantiske medlemmer, der deltog i debatten i folketingssalen.

-Vi er enige med regeringen i behovet for at ensarte forholdene i rigsfællesskabet og sikre tryghed for folk fra Grønland på midlertidigt ophold i Danmark, sagde Aaja Chemnitz Larsen.

Hun takkede regeringen for initiativet for at rette op, men mindede også om, at ofte bliver der ikke tænkt på alle i rigsfællesskabet, når nye love bliver lavet.

– Det er ikke første gang at Færøerne og Grønland er blevet glemt, desværre, sagde Aaja Chemnitz Larsen.

Facebooktwitter

Facebook kommentarer