Hvalforhandlinger bevæger sig i forkert retning i EU

Danmark går imod EU-landenes ønske om, at IWC skal forvalte småhvaler. Udenrigsministeren forventer dog ikke støtte fra andre EU-lande.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) fik enstemmig opbakning i europaudvalget fredag 8. december til at stemme nej til EU-kommissionens udspil til de kommende møder i den internationale hvalfangstkommission IWC. EU støtter udvidelse af IWC’ kompetence til småhvaler såsom grind og narhval.

-Vi kommer til at stemme nej, fordi man vil udvide til småhvaler. Der er meget begrænset opbakning til Danmarks holdning, og i forhandlingerne har balancen i forslaget rykket sig yderligere til at tilgodese bevaringsinitiativer. Regeringen samt Færøerne og Grønland vurderer derfor, at det foreliggende forslag ikke kan forenes med rigsfællesskabets interesser, sagde Anders Samuelsen (LA).

Danmark står sandsynligvis alene i ministerrådet med sin afvisning af EU’s IWC-politik. Udenrigsministerens mandat er aftalt med selvstyreregeringerne i Tórshavn og Nuuk.

Danmarks nej vil blive fulgt af en erklæring om rigsfællesskabets samlede interesser på hvalområdet og kongerigets statsretlige forhold.

Grønland og Færøerne ikke er medlem af EU og derfor ikke bundet af EU’s fælles holdning i IWC i modsætning til Danmark, men Danmarks medlemskab af IWC dækker alle tre rigsdele, hvorfor Danmark reserverer sig ret til at indtage særstandpunkter på vegne af Færøerne og Grønland.

Grønland skal have fornyet sine seksårige storhvalkvoter på hvalkommissionens næste årsmøde, hvilket kræver 75 procent tilslutning. Derfor er det afgørende for Anders Samuelsen at fastholde den danske midterposition mellem hvalfangere og hvalfredere.

-Fra dansk side har man endvidere arbejdet for en eksplicit fremhævelse af behovet for dialog med oprindelige folk. Der har dog ikke været opbakning til sådan en fremhævelse blandt de øvrige medlemsstater, hedder det i politikernotatet

 

Udvander lokalbefolkningers rettigheder

Magni Arge (Tjóðveldi) og Aaja Chemnitz Larsen (IA) deltog i europaudvalgsmødet. EU’s forhandlingsposition gør det nærmest til en kamp mellem dyrs versus menneskers rettigheder, beklagede Aaja Chemnitz Larsen.

-I Grønland er vi meget optaget af bæredygtighed. Det tipper over, når man taler om hvalers trivsel og nærmest en menneskeliggørelse af dyr, sagde Aaja Chemnitz Larsen.

-Vi ser det også i sælsagen, hvor der ikke har været meget respekt om inuitundtagelsen. I praksis har den vist sig ikke at have stor betydning. Man udvander oprindelige folks rettigheder, og det gør man også i EU’s fælles holdning, hvor man ikke støtter en rettighedsbaseret tilgang til oprindelige folk, fortsatte Aaja Chemnitz Larsen.

Regional forvaltning
Småhvaler skal forvaltes regionalt, dvs. i Nordatlanten af NAMMCO (North Atlantic Marine Mammals Commission), fastslog Magni Arge (Tjóðveldi/Republikanerne).

-Vi kan overhovedet ikke leve med, at IWC’ mandat udvides til at omfatte småhvaler. De skal ikke reguleres gennem et globalt fællesskab som IWC, hvor en hel række lande overhovedet ikke har noget forhold til udnyttelse af havets ressourcer på en bæredygtig måde. Vores velfærd i Nordatlanten er baseret på at være i stand til at udnytte havets ressourcer, erklærede Magni Arge.

Han savner en debat i EU om svømmende køer frem for at koncentrere om undtagelser – om bæredygtig udnyttelse kontra totalfredning.

-Forholdet til oprindelige folk skal ikke være baggrunden for at lave nogle undtagelser. Jeg mener, at man i højere grad skal tage stilling til, om man kan udnytte havets ressourcer bæredygtigt eller ej. Det er en holdning, man skal bære ind i EU, lød opfordringen fra Magni Arge.

-Den holdning, som EU lægger for dagen om at bevare nogle dyr af en eller anden årsag uden skelen til, om det er bæredygtigt eller ej, er ikke rationel, fortsatte Magni Arge og henviste til et par af FN’s 17 verdensmål om mad til alle og retten til at opbygge en bæredygtig økonomi .

SF undlod nej til nej-mandatet
Nok sagde EU-ordfører Holger K. Nielsen (SF) ja til udenrigsministerens mandat, men han er mindre skeptisk for ikke at sige positiv over for EU-kommissionens udspil, som sikrer en regulering af småhvaler.

-Det er ikke de onde, der er i IWC, sagde Holger K. Nielsen i forvisning om, at Grønland og Færøerne ikke vil blive kørt over.

Riffelfangst
Naalakkersuisuts departementet for fangst og fiskeri oplyser i sin indstilling til Udenrigsministeriet, at Grønlands hvalfangst har hvalgranater til både vågehvaler, finhvaler, pukkelhvaler og grønlandshvaler.

Ikke alle byer og bygder har fartøjer med harpunkanon eller tilstrækkelig antal. Derfor anvender Naalakkersuisut bekendtgørelsens hjemmel til at tildele en begrænset kvote af vågehval til riffelfangst, hvor der er konkrete krav og betingelser for f.eks. antal joller, kaliber og udstyr. før sådan en fangst tillades.

Lokal kødforsyning
Fiskere og Fangere i Grønland (Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat – KNAPK) fremhæver, at KNAPK siden 1988 har arbejdet for forbedring og effektivisering af fangstmetoder og redskaber, især indførelsen af de forskellige typer hvalgranater til store hvaler, der monteres på harpunkanoner.

Nutidige krav om hurtig aflivning har betydet, at en del ejere af fiskefartøjer har investeret i harpunkanoner, skriver KNAPK om den lokale kødforsyning.

-For mange fartøjsejere indebærer hvalfangst med harpunkanoner dog betydelige udgifter til vedligeholdelse af udstyr, aflønning af mandskab, brændstofforbrug og indkøb af hvalgranater. Disse udgifter skal tjenes ind gennem salg af hvalprodukter i et tyndt befolket område og bliver langt fra dækket

af indtægterne fra hvalfangsten, oplyser KNAPK i høringssvaret til Udenrigsministeriet om EU-forslaget.

Dyreværnslobby vil kun undtage vågehvaler 
Dyreværns-Organisationernes Samarbejds-Organisation (DOSO) støtter EU-kommissionens initiativer på vegne af omkring 130.000 medlemmer og støttemedlemmer.

“DOSO går ind for at al fangst af hvaler afvikles (undtagelse for inuitter). Indtil fangsten er afviklet, skal denne foregå således, at dyret dør øjeblikkeligt. Dette betyder for store hvaler, at fangsten uden forsinkelse skal begrænses til vågehval, og den skal ske under anvendelse af den varme harpun, der er udviklet til anvendelse på vågehval,” noterer Udenrigsministeriet i politikernotatet.

Artiklen kan også læses på fagpressen.eu. 

Sermitsiag.ag har også bragt artiklen i en forkortet udgave.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer