Lagmand varsler ændringer i rigsfællesskabet

Samarbejdet i rigsfællesskabet skal revurderes og forbindelserne til EU skal udvides, sagde lagmanden i Olajtalen, der markerer begyndelsen på det nye lagtingsår.

29. juli er Færøernes nationaldag, og det er også samme dag hvor et nyt lagtingsår begynder. Færøernes lagmand Bárður á Steig Nielsen, Sambandspartiet, varslede ændringer i rigsfællesskabet, da han onsdag holdt sin første Olajtale, der indleder Lagtingets samling 2020-2021.

Han siger, at samarbejdet i rigsfællesskabet skal drøftes på ny. Rigsfællesskabet har stået i stå i mange år, og der har ikke været stor udvikling, men mest konfrontationer og uenigheder.

-Vi skal selvfølgelig tage vare på vores egne interesser. Derfor er det nødvendigt at fjerne de udenrigspolitiske hindringer, som vi har i fællesskab med Danmark. Med det siddende landsstyre bliver der sat en ny kurs mod nye tider, hvor vi løser problemerne i fællesskab, siger Bárður á Steig Nielsen.

Lagmanden har også udtalt til færøsk radio, at de nye tider i verden råber på ændringer i rigsfælleskabet, og det er også noget som landsstyret og den danske regering har drøftet. Lagmanden vil dog ikke løfte sløret for, hvilke ændringer der kan blive tale om.

Bárður á Steig Nielsen har dog før ytret et ønske om større udenrigspolitisk spillerum og ændringer i DFG-ordningen (Danmark, Færøerne og Grønland).

Cpr

Lagmanden siger i sin åbningstale, at der allerede er taget et skridt hen imod at modernisere rigsfællesskabet. Der er blevet lavet en aftale med den danske regering om, at alle som bor på Færøerne, og har dansk statsborgerskab, kan få et dansk cpr-nr.

Det vil gøre det lettere for dem, som bruger de danske sygehuse eller ansøger om studiepladser i Danmark. -Dette er det første skridt i retningen at opdatere rigsfællesskabet. Det er vigtigt at pege på, hvad virker og hvad ikke virker for give fællesskabet et indhold, som passer til tiden i dag, siger lagmanden.

Dertil skal den færøske styrelseslov også opdateres, og i den forbindelse vil lagmanden indkalde alle de færøske partier til forhandlinger.

En den af Vesten

Når lagmanden kiggede ud i verden, lagde han vægt på, at handelssamarbejdet med Rusland, Kina, Storbritannien, Japan og USA skal forbedres.

Målet er, at Færøerne ikke kun længere skal eksportere råvarer, men på længere sigt sælge færdiggjorte madvarer.

Færøerne beskyldes af og til for et for tæt handelssamarbejde med Rusland og Kina, som kan så tvivl om, hvor Færøernes loyalitet ligger, især i en tid hvor spændingerne mellem stormagterne vokser.

Lagmanden lader ingen tvivl være om, hvor Færøerne hører til.

-Vi vil have gode forbindelser med hele verden, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at Færøerne er og bliver en del af Vesten.

Brev til Ursula von der Leyen

Færøerne har en handelsaftale med EU, og i mange år har der været diskussioner om den burde ændres. Der er ikke sket de store ændringer, men også på dette område vil lagmanden ændre på tingene.

Bárður á Steig Nielsen siger, at tiden er kommet, hvor samarbejdet mellem EU og Færøerne går i en ny retning. Derfor har han for nogle dage siden sendt et brev til EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, hvor der lægges op til en revurdering af samarbejdet.

-Vi må have et stærkere samarbejde med EU, som både forbedrer vores handelsforhold og samtidig giver os mulighed for at udvide samarbejdet til andre områder, siger lagmanden.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer