Lagtingsformanden vil afskaffe færøsk folketingsrepræsentation

Færøerne bør ikke længere være repræsenteret i Folketinget. Det mener Páll á Reynatúgvu (Tjóðveldi/Republikanerne), og han vil have lagtinget at tage stilling til den fremtidige repræsentation i det danske parlament.

Det er ikke relevant længere for Færøerne at være repræsenteret i Folketinget. Det siger lagtingsformanden, Páll á Reynatúgvu (Tjóðveldi/Republikanerne), der har fremsat et beslutningsforslag om at afskaffe folketingsmedlemmerne for Færøerne.

Páll á Reynatúgvu siger i bemærkningerne til forslaget, at de to færøske pladser i Folketinget bør afskaffes.

Han henviser til grundloven, hvor der står:

“§ 28, Folketinget udgør een forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland.”, og “§ 32, stk. 5. Der kan ved lov gives særlige regler om færøske og grønlandske folketingsmandaters ikrafttræden og ophør”.

I bemærkningerne skriver han, at sætningerne, hvor Færøerne bliver nævnt, bør slettes. Páll á Reynatúgvu mener, at de færøske pladser i Folketinget ikke længere har den berettigelse, som de engang har haft.

-Færøerne har hjemtaget de fleste fælles sagsområder, og tilbage er kun de områder som knytter sig direkte til oprettelsen af en færøsk republik, skriver Páll á Reynatúgvu.

Kun lovgive på Færøerne

Páll á Reynatúgvu er af den opfattelse, at de færøske folketingsmedlemmer har fået en underlig rolle i dansk politik. De kan være udslagsgivende for, hvem bliver statsminister i Danmark, og at de lovgiver om forhold for borgere i et andet land.

-Det er helt ved siden af, og vi havde næppe accepteret, at rigsombudsmanden havde muligheden for at afgøre, hvem sidder i regering på Færøerne eller hvordan lovgivningen ser ud, skriver Páll á Reynatúgvu i bemærkningerne.

Han siger også, at hvis Færøerne har behov for at blive repræsenteret i Danmark, så er det en opgave for den Færøske Repræsentation i København og ikke opgaven for to tilfældige folketingsmedlemmer fra Færøerne.

Vedtages næppe

Det fremgår ikke af lagtingets hjemmeside, hvornår forslaget bliver behandlet i lagtinget.
Det er tvivlsomt, om et flertal i lagtinget bakker op om forslaget. Det er ikke en samlet regering, som står bag fremsættelsen af forslaget.

Artiklen kan også læses på Sermitsiaq.ag.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer