Landsstyret lukker indre farvande for Sea Shepherd

Skibe og både, som vil sejle mellem øerne på Færøerne, kan få forbud, hvis de er til fare for sikkerheden til søs. Landsstyret er klar med endnu et tiltag for at gøre det sværere for miljøaktivister som Sea Shepherd at forstyrre grindefangsten.

Det sker på baggrund af Sea Shepherds kampagne imod grindefangst de senere år. De færøske myndigheder har skærpet grindeloven og indført hårdere straffe for at forhindre, at aktivisterne blander sig i fangsten.

Landsstyremanden for udenrigsanliggender, Poul Michelsen, vil i en bekendtgørelse gøre det muligt at give skibe og både forbud at sejle indenfor basislinjen (0-sømilegrænsen) omkring de atten øer.

– Hvis formålet er at bryde loven, så må de blive udenfor basislinjen, siger Poul Michelsen.

Det indre territorialfarvand ligger inden for basislinjen, som er de rette linjer mellem kystfremspring eller øer.

Forbud kan udvides
Ifølge bekendtgørelsen kan myndighederne give skibe med fremmed flag forbud, hvis det vurderes, at skibet er til fare for sikkerheden til søs bl.a. i forbindelse med grindefangst. Et forbud er også gældende for både, som er tilknyttet skibet.

Hvis det udstedes forbud, får myndighederne i flagstaten, hvor skibet er hjemmehørende, besked om forbuddet.

Om nødvendigt kan forbuddet udvides til det ydre søterritorium, dvs. fra basislinjen og ud til 12 sømil, skriver udenrigsministeriet på sin hjemmeside.

Strammere paskontrol
Danmark varetager udlændingeloven, og ifølge danske myndigheder kan man nægte udlændinge indrejse, hvis man vurderer, at de er til fare for lov og orden. Dertil fastsætter udlændingeloven, at man skal have arbejdstilladelse for at arbejde på Færøerne.

Flere fra Sea Shepherd er kommet med færge eller med fly til Færøerne: Det færøske udenrigsministerium mener, at det kan fortolkes som arbejde, da aktivister kommer til Færøerne for at protestere imod grindefangst.

Sea Shepherd har meddelt, at de ikke vil tøve med at bryde loven, hvis det er nødvendigt for at standse grindefangst.

– Landsstyret hverken kan eller vil forhindre folk at bruge deres rettigheder til at protestere. Men de skal holde sig inden for loven. Skibe med aktivister har blandet sig i grindefangster, og det har medført farlige situationer. Derfor er det nødvendigt for myndighederne at få udvidet hjemmel til at forhindre skibe adgang til færøske territorium, hvis skibene er til fare for sikkerheden til søs, siger Poul Michelsen.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer