Magni Arge: Danmark fører krig uden om lagtinget

Det sender et uheldigt signal, at det færøske flag vil flage i Mellemøsten, samtidig med at Danmark sender militær til Irak og Syrien uden at konsultere med Færøerne. 

Det mener Magni Arge, Republikanerne/Tjóðveldi. Ved Folketingets førstebehandling fredag 1. april af regeringens beslutningsforslag om deployering af jagerfly, specialtropper og transportfly til bekæmpelse af ISIL lagde han op til en ny færøsk-dansk aftale om udenrigspolitikken.

– Det er forkert af Danmark at tage stilling til sagen uden at medinddrage Færøerne, så lagtinget har mulighed for at sige, om Færøerne er for eller imod krigsdeltagelsen, sagde Magni Arge.

Famjin-erklæringen
Han er dermed på linje med folketingskollega Sjúrður Skaale fra Socialdemokratierne/Javnaðarflokkurin, som mener, at beslutningsforslaget er brud på Famjin-erklæringen fra 2005.

Ifølge Famjin-erklæringen skal Færøerne medinddrages, når det gælder spørgsmål om sikkerheds- og udenrigspolitik, som har betydning for Færøerne. Sjúrður Skaale har rejst spørgsmålet overfor udenrigsministeren.

– Det er ikke sket i denne sammenhæng, understreger Magni Arge.

– På forespørgsel fra Sjúrður Skaale siger udenrigsministeren, at han fortolker indholdet i Fámjinserklæringen – unilateralt selvfølgelig – sådan, at Udenrigsministeriet kun skal orientere og inddrage Færøerne, når et spørgsmål har en særlig betydning for Færøerne, som adskiller sig fra den generelle betydning, som sagen måtte have for hele riget, forklarer Magni Arge.

– Ifølge Udenrigsministeriet har denne sag generel betydning
for hele riget, men ingen særlig betydning for Færøerne. Med denne tolkning kan Danmark omgå Famjinserklæringen og erklære krig også
i Færøernes navn uden overhovedet at have orienteret eller spurgt om Færøernes holdning til sagen, uddyber Magni Arge.

Færøernes flag i Damaskus
– I forbindelse med den færøske flagdag i Danmark vil det blive synligt, at Danmark også på vegne af Færøerne, og uden Færøernes samtykke, er i krig, fortsatte Magni Arge med henvisning til, at alle danske ambassader skal flage med det f��røske flag 29. juli.

Derfor vil det færøske flag vejre på ambassaden i Damaskus, protesterede det færøske folketingsmedlem.

Konservative: Søgt kritik
Rasmus Jarlov (K) strakte sig så langt som at glæde sig over, at
færøske folketingsmedlemmer blander sig i debatten, han han forstod ikke Magni Arges kritik.

– Jeg forstår simpelt hen ikke kritikken, fordi Færøerne er med i rigsfællesskabet. Jeg synes kritikken er søgt, sagde Rasmus Jarlov.

Rasmus Jarlov ser generelt gerne, at færøske og grønlandske folketingsmedlemmer inddrages mere i udenrigspolitiske beslutninger bl.a. i forsvarsforligskredsen.

Magni Arge svarede, at Danmark med respekt for Færøerne og selvbestemmelsesretten burde have behandles sagen sammen med Færøerne, inden afgørelsen blev truffet.

Færøerne hæmmes i fiskeriforhandlinger
– Jeg så gerne, at vi fik revideret den udenrigspolitiske lov og fik en klokkeklar aftale på plads angående udenrigs- og sikkerhedspolitik, så der ikke hersker nogen tvivl om, at man ikke kan føre krig i Færøernes navn uden det færøske parlaments samtykke, erklærede Magni Arge.

Specielt i internationale fiskeriforhandler er den udenrigspolitiske lov for stram og vanskelig at operere i, anførte Magni Arge.

Venstre: ISIL-forslaget uden særlig interesse for Færøerne
Michael Aastrup Jensen (V) fastholdt, at det konkrete beslutningsforslag ikke har særlig interesse for Færøerne.

Den tolkning af erklæringen vil Magni Arge ikke skrive under på. Han mener, at lagtinget skal tage stilling til krigsbeslutninger ligesom det danske parlament.

– Det udenrigspolitiske oplæg mellem Færøerne og Danmark er en rodebutik, der skader forholdet mellem Færøerne og Danmark og Færøerne, sagde Magni Arge.

Også Grønlandske politikere er utilfredse med manglende udenrigspolitisk konsultation.

Moralsk støtte til dansk bidrag
I øvrigt erklærede Magni Arge sig enig i, at det er nødvendigt at bekæmpe og neutralisere Daesh (et andet navn for ISIL eller IS).

– Det handler både om at hjælpe Irak og Syrien med at genetablere kontrol over deres lande og bekæmpe terrorismen, som Daesh står for rundt omkring i verden, sagde Magni Arge.

– Jeg vil derfor gerne udtrykke min respekt for, at Danmark i fællesskab med en international koalition vil yde en indsats på syrisk grund til at forsvare Irak mod angreb fra Daesh med bagrund i og respekt for folkeretten, sagde Magni Arge inden han vendte sig mod den færøsk-danske procedure.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer