Ny aftale skal styrke Retten på Færøerne

Retten på Færøerne får et økonomisk løft på i alt 8,7 millioner kroner i perioden 2024-2027. Pengene skal bruges til at understøtte og udvikle rettens IT-system samt nedbringe sagsbunkerne

Flerårsaaftalen om domstolenes økonomi 2024-2027, som alle partier i Folketinget støtter, indebærer, at Retten på Færøerne får et økonomisk løft på i alt 8,7 millioner kroner i den nævnte periode. Med aftalen lægges der bl.a. op til at understøtte en flerårig indsats for at håndtere rettens udfordringer på eksempelvis IT-området, samt at aftalen er et forsøg på at nedbringe sagsbunkerne.

Aftalen sikrer på kortere sigt en it-understøttelse af straffe- og skiftesager, ligesom der samtidig igangsættes en teknisk analyse af mulighederne for en fremtidig forbedret it-understøttelse af visse sagstyper ved Retten på Færøerne. Der vil således inden udgangen af 2025 blive udarbejdet et oplæg om behov og muligheder for den fremtidige it-understøttelse af straffe- og skifteretsområderne, som svarer til understøttelsen ved retterne i Danmark, samt implementering af ”minretssag.dk” ved Retten på Færøerne.

Midlerne til igangsættelsen og udviklingen heraf vil i aftaleperioden skulle prioriteres inden for den samlede aftaleøkonomi. Oplægget vil efterfølgende danne grundlag for det videre forløb med at ligestille it-understøttelsen ved Retten på Færøerne, så det svarer til serviceniveauet ved de danske domstole.

Med den økonomiske aftale afsættes der også penge til ekstra personaleressourcer med henblik på at fremme mulighederne for fortsat at bekæmpe sagsbunkerne. Justitsministeriet og Færøernes Landsstyre vil desuden sammen vurdere, om de forenklinger af retsplejen, som foretages i Danmark på baggrund af anbefalinger fra Rørdam-udvalget og Retsplejerådet, også er relevante at gennemføre på Færøerne.

Bred enighed

Justitsminister Peter Hummelgaard har i forbindelse med aftalen afholdt møder med Bjarni Kárason Petersen, landsstyremand for juridiske anliggender, samt med de færøske folketingsmedlemmer Sjúrður Skaale, Javnaðarflokkurin, og Anna Falkenberg, Sambandsflokkurin.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger i en pressemeddelse fra Justitsministeriet:

– Jeg er enormt glad for, at vi med denne flerårsaftale bl.a. tager initiativ til en styrkelse af Retten på Færøerne. Det er vigtigt for mig, at der ikke sker en skævvridning af domstolene, og at der arbejdes for, at Retten på Færøerne følger standarden ved retterne i Danmark, så borgere og virksomheder på Færøerne oplever samme serviceniveau ved deres domstol som ved de danske domstole. Jeg sætter stor pris på de konstruktive drøftelser, som jeg har haft med mine færøske kollegaer om, hvordan vi bedst muligt tager hånd om de udfordringer, som Retten på Færøerne ser ind i over de kommende år.

Bjarni Kárason Petersen, landsstyremand i juridiske anliggender, udtaler i pressemeddelelsen:

– Jeg er meget tilfreds med, at aftaleparterne har valgt at fokusere på at styrke og fremtidssikre Retten på Færøerne. En af rettens udfordringer har været den fremtidige IT-understøttelse, som er en forudsætning for, at man på Færøerne kan blive ved med at holde sagsbehandlingstiderne nede. En funktionel og tidssvarende IT-understøttelse har derfor stor retssikkerhedsmæssig betydning. Derfor ser jeg også frem til, at så snart arbejdet med at afdække behov og muligheder er færdigt, vil der blive afsat tid og ressourcer til at udvikle de nødvendige løsninger.

Sjúrður Skaale, folketingsmedlem, udtrykker sig således i Justitsministeriets pressemeddelelse:

– Jeg er glad for processen omkring domstolenes økonomi, hvor der er vist forståelse, velvilje og konstruktiv dialog mellem alle parter. Jeg forventer selvfølgelig, at aftalen vil indebære, at den færøske domstol sikres samme niveau som rigets øvrige domstole – også når det handler om IT-understøttelse. Men det vigtigste for mig omkring processen er, at det færøske landsstyre og den færøske minister på området er tilfredse med aftalen.

Anna Falkenberg, folketingsmedlem, siger i pressemeddelelsen:

– For mig og Sambandsflokkurin har det den højeste prioritet, at Retten på Færøerne bliver fuldkommen ligestillet med domstolene placeret i Danmark.  Med denne aftale er vi et skridt nærmere ligestilling i rigsfællesskabet på retsområdet. Det er også særdeles vigtigt, at regeringen har valgt at imødekomme ønsket om at afsætte ekstra penge til personaleressourcer ved Retten på Færøerne. Det vil helt sikkert gavne mulighederne for kortere behandlingstider.

Facebooktwitter

Facebook kommentarer