Ny Rapport: Landene i kongeriget må stå sammen

USA har fokus på stormagtsrivalisering og på den måde inddrages Arktis. Kongeriget må være bedre til at stå sammen om sikkerhedspolitikken, som er en del af hvordan Færøerne, Grønland og Danmark agerer i den arktiske region. Det viser en ny rapport fra DIIS.

Stormagterne har sine interesser i Arktis, og stormagtsrivaliseringen mellem Kina, USA og Rusland har tydeliggjort, at de tre lande i Kongeriget Danmark må stå tættere sammen.

Det står i den nye rapport, som Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) præsenterede i dag.

Den opridser udviklingen gennem de senere år, hvor Rusland opruster mere militært i Arktis, og hvor Kina har fokus på at lave investeringer i området og forsøger at gøre lande mere afhængige af Kina.

Rapporten, som også er et input til den kommende arktiske strategi for kongeriget, kommer med fem anbefalinger til, hvad landene i kongeriget skal gøre:

  • søge at fremme dialogen mellem Rusland og de andre arktiske stater sideløbende med Kongerigets og Vestens generelle tilgang til Rusland efter Ukrainekrisen
  • arbejde på etableringen af et nyt forum, hvori sikkerhedspolitiske spørgsmål kan drøftes blandt arktiske stater
  • nøje følge den russiske og kinesiske adfærd i regionen og arbejde proaktivt med amerikanerne om at imødegå deres og Kongerigets bekymringer knyttet hertil
  • fortsætte og styrke den nuværende kurs i retning af mere inddragelse og informationsdeling mellem Danmark, Grønland og Færøerne i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål
  • styrke dialogen om at opstille fælles røde linjer internt i Rigsfællesskabet mht. udenlandske investeringer i Arktis og Nordatlanten.

Fælles sikkerhedspolitisk linje

Det er Udenrigsministeriet, som har bedt DIIS lave rapporten. To af anbefalingerne handler om at styrke samarbejdet i rigsfællesskabet.

Forsker Mikkel Runge Olesen, som præsenterede rapporten, lagde vægt på, at den ene af anbefalingerne er Danmark allerede ved at forberede. Det er den del om at styrke inddragelsen og informationsdeling mellem Danmark, Grønland og Færøerne.

-Men det er især det forskellige interesser, som rigsdelene har, som kan få andre allierede til at tvivle, hvad Kongeriget Danmark vil. -Grønland og Færøerne har potentielt store økonomiske interesser i at sikre investeringer i infrastruktur og ressourceudvinding og i at sikre sig adgang til de russiske og kinesiske markeder – særligt inden for fiskeri.

-Hvis disse hensyn kommer til at kollidere med Kongerigets overordnede sikkerhedspolitiske interesser og alliancehensyn – ja, så er det, at det kan give problemer. Derfor er det afgørende, at de tre rigsdele formår at håndtere sådanne problemer internt, så Kongeriget Danmark fremstår som en samlet udenrigspolitisk aktør, siger Mikkel Runge Olesen.

Link til rapporten.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer