Udlændinge i færøsk fiskeri skal alligevel være ude i 2032

Lagtingets flertal ændrede mening om udenlandsk ejerskab mellem 2 og 3. behandling. Udenlandske investorer skal afvikle deres ejerskab senest i 2031.

Intern diskussion i de to store regeringspartier på Færøerne betyder, at alle udlændinge alligevel smides ud af det færøske fiskerierhverv fra og med 2032.

Ved lagtingets tredjebehandling den 21. december fjernedes en mildere udlændingeparagraf, som ellers blev vedtaget to dage forinden ved andenbehandlingen.

I Folkeflokken og Sambandspartiet kunne enkelte lagtingsmedlemmer ikke forlige sig med, at udlændinge kunne eje op til 25 procent af et fiskeskib, hvilket i øvrigt var en stramning fra de hidtidige 33 procent. De er bange for, at fiskerirettighederne kommer til at ligge på udenlandske hænder.

I den endelige lagtingslov fastslås, at kun selskaber, som er hjemmehørende på Færøerne må have ejerskab i færøske skibe, således at færøske selskaber har fuld kontrol. Dette gælder fra 1. januar 2032.

– Med denne bestemmelse får udenlandske aktører en rimelig frist til at tilpasse sin aktivitet til de nye forhold, står der i bemærkningerne til ændringsforslaget.

Tilbagerulning

Ellers er den ny fiskerilov en tilbagerulning af det forrige landsstyres reform.

De største ændringer er, at kvoteauktioner afskaffes og fiskerlicenserness varighed forlænges fra 8 til 12 år.

Den forrige regering (Javnaðarflokkurin/Socialdemokraterne, Tjóðveldi/Republikanerne og Framsókn) vedtog også, at udlændinge ikke må have ejerskab i færøske skibe efter 2023, men det bliver nu ændret til 2032.

I den ny lov knyttes licensen til skibet, og en uudnyttet licens falder ikke tilbage til landet (landsstyret). Licenserne kan sælges og købes, dvs. fuld omsættelighed af fiskekvoterne.

Handelsaftale med Island fortsætter

Lagtinget har haft travlt omkring julehøjtiden. Ikke nok med at lagtinget mødtes lørdag 21. december, så var der også møder mellem jul og nytår.

Her bestemte et flertal i lagtinget sig for at rulle en anden beslutning tilbage. Handelsaftalen mellem Island og Færøerne, også kaldet Hoyvíksaftalen, blev af det forrige landsstyre opsagt til 1. januar 2020.

Et flertal i det nye lagting vedtog 27. december at annullere denne opsigelse, og dermed fortsætter handelsaftalen mellem Island og Færøerne.

Færøerne havde i 2018 et overskud på 345 millioner kroner i servicehandelen med Island.

Det nuværende landsstyre er en koalition af Folkeflokken, Sambandspartiet og Midterpartiet.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer