Canada får bedre aftale med Danmark end Færøerne og Grønland

Magni Arge (Tjóðveldi), lagtingsmedlem med orlov fra Folketinget, er utilfreds med, at canadiere får bedre betingelser for at sælge fisk i Danmark end grønlændere og færinger. Rigsfællesskabet begrænser Færøernes og Grønlands muligheder, mener han. Sambandspartiets tidligere folketingsmedlem og nuværende lagtingsmedlem Edmund Joensen er uenig.


Næste år træder frihandelsaftalen ”CETA” mellem EU og Canada i kraft. Aftalen kan betyde, at fiskeprodukter fra Canada får bedre betingelser på det danske marked end færøske fisk og grønlandske rejer.


Det bekræfter udenrigsminister Kristian Jensen (V) i et svar til Magni Arge.

– Færøernes adgang for fiskeprodukter til EU’s marked reguleres via Færøernes handelsaftale med EU. Diskussionerne om en modernisering og opgradering af handelsaftalen foregår i ”Joint Committee” mellem Færøerne og EU, siger Kristian Jensen.

-Det seneste formelle møde var i maj 2015 med forventningen, at det næste møde vil finde sted i 2017. Regeringen støtter aktivt Færøerne i ønsket om en modernisering og opgradering af handelsaftalen. 

– I hvilken grad Færøerne over tid vil have en bedre eller dårligere markedsadgang end Canada vil således afhænge af udfaldet af forhandlinger om Færøernes aftale med EU, fortsætter udenrigsministeren om den såkaldte præferenceerosion, som sker over for tredjelande i forhold til EU som Færøerne og Grønland.

Handelspolitik fra Bruxelles
Det har stor betydning for Færøerne at tage fuldt ansvar for egen handelspolitik, siger Magni Arge. Færøerne lever af fiskeri og gode handelsaftaler er grundlaget for velfærden på Færøerne.

-Det er vigtigt, at vi på Færøerne og i Grønland forstår, at dansk handelspolitik bliver styret fra Bruxelles og kun gavner Danmark, mens vores egen frihed til at drive handelspolitik er begrænset, fordi vi kan med særlig tilladelse fra Danmark forhandle under 
benævnelsen “Danmark for så vidt angår Færøerne”, siger Magni Arge.

Færøerne har frihed til at forhandle selv
Tidligere folketingsmedlem for Sambandspartiet 2007-2015, Edmund Joensen, som i dag er lagtingsmedlem, er uenig med Magni Arge udlægning.

Han mener, at det er forkert at give Danmark skylden for, at Canada har fået en god aftale med EU. 

Færøerne må ved landsstyremanden for udenrigsanliggender, Poul Michelsen (Framsókn), sørge for at få en frihandelsaftale med EU. Det har lagtinget enstemmigt vedtaget på forslag fra Sambandspartiet.

– På det udenrigspolitiske område, som kun omhandler Færøerne, bestemmer Færøerne suverænt selv, understreger Edmund Joensen.

Vil hjælpe Færøerne og Grønland
Kristian Jensen siger også, at Danmark til enhver tid vil hjælpe Færøerne og Grønland at få nye handelsaftaler.

– Udenrigsministeriet står altid til rådighed for at bistå Færøerne og Grønland i deres bestræbelser på at indgå i internationale forhandlinger, som sigter på at forbedre deres 
stilling i forhold til EU’s marked såvel som i forhold til andre markeder, idet der for de to rigsdele gælder, at man har mulighed for indgå egne frihandelsaftaler inden for rammerne af hjemmestyreordningen og selvstyreordningen, siger Kristian Jensen.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer