Chikane af grindefangst koster straf på 434.000 kroner

Sea Shepherd har fået en stor bøde for at forstyrre grindefangst på Færøerne.

Retten på Færøerne har idømt Stichting Sea Shepherd Global 20 dagbøder à 10.000 kroner samt beslaglæggelse af en hurtiggående båd og to motorer med en værdi på 234.000 kroner.

Desuden skal Sea Shepherd betale sagsomkostningerne.

Sea Shepherd bliver dømt for brud på grindeloven og straffeloven i forbindelse med grindefangsten i Sandavági 12. august 2015.

Aktivister fra Sea Shepherd forsøgte at forstyrre grindefangsten både til lands og til vands.

Sea Shepherds fartøjer sejlede ind mellem grindehvalerne og de både, der drev flokken til stranden. Ifølge anklageskriftet bragte det to politifolk, to søfolk og en dreng på 10 år i livsfare på grund af hensynsløshed.

Sea Shepherd forpasser mulighed for anke
Anklageren Linda Hesselberg har tidligere sagt til nyhedssiden in.fo, at hun krævede, at Sea Shepherd fik 250.000 kroner i bøde samt beslaglæggelse af båd og motorer.

Dommen kan ikke ankes, da ingen fra Sea Shepherd mødte op i retten.

Flere domme
Sea Shepherd har flere domme bag sig. 7. august 2015 fik fem medlemmer i alt 125.000 kroner i bøde, da Retten på Færøerne afsagde en dom om forstyrrelse af to grindefangster.

Det var den første dom efter grindelovens skærpelse.

Dommen blev anket, men Østre Landsret stadfæstede dommen.

Lovskærpelser
Ud over at skærpe grindeloven ved at give myndighederne større beføjelser og mulighed for større bøder for forstyrrelse af grindefangst, har landsstyret også sat andre tiltag i værk.

Landsstyremanden for udenrigsanliggender har udsendt en bekendtgørelse om, at man kan give skibe og små både forbud mod at sejle i det indre farvand, hvis der er mistanke om at de vil bryde loven.

Sea Shepherd forsøgte i 2014 og 2015 med skibe, både og mandskab på land at stoppe grindefangster.

Efter landsstyrets skærpelser har Sea Shepherd foreløbig besluttet ikke at rejse til Færøerne.

Artiklen er også blevet bragt på Sermitsiaq.ag

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer