Digital grænsehindring granskes

Grønlændere og færinger kan ikke bruge danske apps og tjenester. Færinger og grønlændere afvises af danske tjenester og betalingsløsninger på grund af telefonnummerets landekode

Afvisning af grønlandske og færøske telefonnumre i danske digitale systemer er en så kompliceret sag, at forsyningsministeren, Lars Chr. Lilleholt (V), har overtalt Henrik Brodersen (DF) til at omforme et onsdagsspørgsmål om landekoder til et skriftligt udvalgsspørgsmål med samt et kaffemøde til sin tid.

Derfor blev spørgsmålet om de digitale grænsehindringer inden for rigsfællesskabet trukket tilbage fra Folketingets spørgetid onsdag 11. oktober.

– Det er lidt mere kompliceret end som sådan. For at give mig et kvalificeret svar har vi aftalt, at jeg stiller det skriftligt. Ministeren er også imødekommende for at tage et møde om disse grænsehindringer inden for rigsfællesskabet, og det skal vi have løst på bedste vis, siger færø- og postordfører Henrik Brodersen.

En række danske digitale systemer fungerer udelukkende med telefonnumre med landekoden +45 og de tilhørende otte cifre.

Færøske og grønlandske borgere med telefonnumre med landekoderne +298 og +299 og tilhørende seks cifre afskæres derfor fra at anvende disse løsninger, når de færdes i Danmark, forklarer Henrik Brodersen.

Nabohjælp, e-boks, SKAT, COOP, Nykredit
Han nævner flere offentlige og private services, som udelukker færøske og grønlandske telefonnumre, fordi systemerne kun kan håndtere otte cifre svarende til danske telefonnumre uden landekode.

1) Nabohjælp, som er en APP-løsning fra Det Kriminalpræventive Råd og Tryg Fonden.

2) I E-boks er der et advis-system, der kan sende en SMS-besked, NemSMS, når man får post i E-boksen. Landekoden er fastsat til +45, og så er der plads til de otte cifrede telefonnumre.

3) Kontaktoplysninger hos SKAT. Når borgere forsøger at indtaste deres telefonnummer, svarer systemet: ‘Kun danske mobilnumre uden landekode’.

4) COOP.dks system.

5) Nykredit Banks banksystem.

Løsning med administrative cpr-numre
Regeringen har tidligere løst lignende tekniske problemstillinger ved eksempelvis at udskrive administrative cpr-numre til færøske patienter, siger Henrik Brodersen.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer