Lagtingets jurister dumper forfatningsforslag

Administrationen i lagtinget anbefaler, at forslaget til en færøsk forfatning bortfalder. Det er ikke i overensstemmelse med regeringssystemet. Præsidiet vil have lagtinget til at tage stilling, om forslaget skal behandles.

Det har været en tung proces for lagmand Aksel V. Johannesen at få bred enighed i lagtinget om forfatningsforslaget. Det er ikke blevet lettere efter præsidiets administrations konklusion af en gennemgang af forslaget.

-Kendetegnet ved forslaget er, at det ikke er gennemarbejdet og er derfor hellere ikke klar til at blive behandlet i lagtinget.

Det skriver direktøren for lagtinget, Jonhard Klettheyggj, i et notat til præsidiet.

I strid med regeringssystemet
Lagtingets administration har kigget forslaget om forfatning efter i sømmene. Resultatet er en tre sider lang kritik. Juristerne i administration hæfter sig ved, at forslaget går imod nuværende regeringssystem (Stýrisskipan Føroya), som trådte i kraft i 1994, og forretningsordenen i lagtinget.

Meningen er, at forfatningen skal afløse Stýrisskipan Føroya, det nuværende regeringssystem, og derfor er det uheldigt, at der næsten ikke er bemærkninger til forslaget.

-Det er ikke tilfredsstillende, at et regeringssystem , som skal være grundlaget for vores retssamfund og et værktøj for lagtinget, ikke har bemærkninger, som kan præcisere eller i det mindste forklare de forskellige paragraffer, står der i notatet.

-Administrationen anbefaler derfor præsidiet at give lagtingsformanden mandat til at anbefale lagtinget at afvise forslaget, lyder konklusionen.

Lagtinget skal tage stilling
Lagtingsformand Páll á Reynatúgvu (Tjóðveldi) siger til Kringvarp Føroya, at præsidiet er blevet enige om, at lagtinget skal tage stilling til, om forslaget skal behandles eller afvises.

Forslaget skal til første behandling tirsdag 24. oktober.

Páll á Reynatúgvu, der repræsenterer løsrivelsespartiet, vil ikke sige, om han vil stemme for eller imod, at forslaget skal bortfalde.

-Jeg har taget stilling, men jeg forbeholder mig den ret til at give min stilling til kende på tirsdag, siger Páll á Reynatúgvu til Kringvarp Føroya.

Partiernes ønske
Lagmand Aksel V. Johannesen (J) forsøger at tilbagevise kritikken i et interview med Kringvarp Føroya. Han siger, at forslaget er godt gennemarbejdet. Han forstår, at der i nogle paragraffer kan være tvivl om, hvornår de skal træde i kraft.

Men han mener ikke, at kritikken om de manglende bemærkninger kan give anledning til, at forslaget skal bortfalde.

-Lagtinget kan se bort fra forretningsordenen. Det gjorde lagtinget i 2010. Da ønskede partierne ikke, at bemærkningerne skulle være vedhæftet det daværende forslag. Hvis man nu ønsker at få bemærkningerne med, er det ikke noget problem, fordi de er lavet, siger Aksel V. Johannesen.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer