Eik Bank accepterer nederlag i skattesag

Den ny Eik Bank har kan ikke trække 90 millioner kroner fra i skat i forbindelse med overtagelse af banken. Det siger de færøske skattemyndigheder, TAKS. Eik Bank kærer ikke afgørelsen.

Langt om længe er TAKS kommet med sin afgørelse i sagen om Eik Banks skattesag. Eik Bank skriver i en pressemeddelelse, at i forbindelse med overtagelsen af den gamle Eik Banks aktivitet har TAKS accepteret, at der er tale om skattemæssig goodwill, men skattefradragets værdi er nul kroner.

Dermed står det klart, at Eik Bank ikke kan trække 90 millioner kroner fra i skat, som banken ellers mente sig berettiget til.

– TAKS og Eik Bank er fagligt uenige om vurderingen af størrelsen af skattefradraget, siger direktør Súni Schwartz Jacobsen, Eik Bank.

Sagen ender her
Skattesagen i Eik Bank kom frem, da Kringvarp Føroya og Miðlahúsið (Mediehuset) bragte en historie om, at Eik Bank ikke havde givet TAKS alle oplysninger i sagen, da Eik Bank ville trække 90 millioner fra i skat.

Jørn Astrup Hansen, tidligere direktør for Eik Bank og tidligere bestyrelsesmedlem i banken, har kritiseret ledelsen i Eik for at nedskrive et tab, som allerede var afskrevet i bankepakke 1 i forbindelse med Eik Banks konkurs i 2010.

Eik Bank har hele tiden ment at have ret til skattefradraget, fordi man tog udgangspunkt i bankens værdi 30. september 2010. Ifølge Finansiel Stabilitet startede den ny Eik Bank imidlertid den 12. oktober 2010.

Det var årsagen til, at man havde ret til et skattefradrag, har Súni Schwartz Jacobsen hele tiden fastholdt.

TAKS gav i første omgang grønt lys for skattefradraget, men gik ind i sagen igen, da medierne kom med nye oplysninger. Siden efteråret 2016 har man ventet på afgørelsen.

Selv om direktøren er uenig i TAKS’ afgørelse, så stopper sagen her.

– Vi har gjort en helhedsvurdering af sagen og i samråd med ejeren truffet en afgørelse om ikke at kære afgørelsen hos TAKS. Vi er kede af den omtale, som sagen har fået i det offentlige rum. Der er tale om et skatteteknisk sag, som nu er afgjort og for vores vedkommende er ude af verden, siger Súni Schwartz Jacobsen.

Sagen kort
Efter Eiks konkurs i 2010 overtog Finansiel Stabilitet banken. I 2011 købte TF Holding 70 procent af banken. Senere, i 2015, købte Eik de resterende 30 procent.

Finansiel Stabilitet indskød to milliarder i banken. En gennemgang af aktiverne viste, det var nødvendigt at nedskrive aktiverne med en halv milliard.

I oktober 2010 stiftede Finansiel Stabilitet et nyt selskab (den nye Eik Bank), som overtog aktiver og passiver hos den gamle Eik Bank. Den gamle Eik Bank ophørte den 8. oktober 2010, og den nye Eik startede 12. oktober 2010.

Siden er der opstået tvivl om, hvem som har ret til et skattefradrag på den halve milliard kroner, som banken mistede, da aktiverne blev nedskrevet.

Súni Schwartz Jacobsen, direktør i Eik Bank, har oplyst over for TAKS, at banken tager udgangspunkt i bankens værdi 30. september 2010, da ny Eik ifølge direktøren i Eik overtog banken.

Dokumenter, som Mediehuset har fået indsigt i fra bestyrelsesmøder, viser, at bestyrelsesmedlemmer henvendte sig til TAKS. Årsagen var, at TF Holding havde fået et notat fra Finansiel Stabilitet og bankens revisor i samråd med danske myndigheder, som sagde, at ifølge lovgivningen kan man ikke lave et skattefradrag i den nye bank, som stammer fra den gamle bank.

Dokumenterne viser også, at Súni Schwartz Jacobsen og økonomilederen for Eik Bank, Ole Guldborg Nielsen, kun spurgte TAKS om, hvordan pengene skal afskrives. I brevet til TAKS den 24. juni 2013 bliver det ikke nævnt, at bestyrelsen er i tvivl om tabet overhovedet kan nedskrives.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer