Eik Bank i betændt skattesag

Eik skjuler oplysninger og påfører den færøske landskasse et tab på 90 millioner kroner, siger Jørn Astrup Hansen, forhenværende direktør og bestyrelsesmedlem i Eik. Bankens nuværende ledelse afviser beskyldningerne.


Jørn Astrup Hansen retter kraftig kritik imod færøsk Eik Bank. Det skriver business.dk. Eik Bank, som blev reddet af staten, bliver beskyldt for at få et skattefradrag på 90 millioner kroner på et uoplyst grundlag, siger Jørn Astrup Hansen.

Jørn Astrup Hansen blev direktør for Eik Bank, efter at den gik konkurs i 2010. Det statslige selskab Finansiel Stabilitet overtog banken, og den blev lagt i et nystiftet selskab. Finansiel Stabilitet indskød to milliarder i banken.

 

En gennemgang af aktiverne viste, at der var behov for at nedskrive aktiverne med omkring 500 millioner kroner.

I 2011 blev 70 procent af banken solgt til TF Holding, og Jørn Astrup fratrådte som direktør, men indtog en plads i bestyrelsen som repræsentant for Finansiel Stabilitet. I 2015 købte Eik de sidste 30 procent af banken.

 

Eik har i forbindelse med nedskrivningen spurgt de færøske skattemyndigheder om, hvordan de 500 millioner skal beskattes og fået at vide, at banken kan trække 90 millioner kroner i skat.

Det betød, at Jørn Astrup Hansen ikke kunne underskrive regnskabet for 2015, og i januar i år tog han sig ud af bestyrelsen. Den eksterne revisor, KPMG, afviser at godkende fradraget.

-Jeg var i vinteren 2010-11 af Finansiel Stabilitet indsat som direktør i banken og havde medvirket til rekonstruktionen. Jeg mente nok at vide, af hvem og hvordan tabet i den konkursramte bank blev afholdt. Jeg kunne ikke genkende rekonstruktionsforløbet i bankens regnskab for 2015. Jeg kunne ikke medvirke til at dræne den færøske landskasse for 90 millioner kroner. Efter min opfattelse uden ethvert grundlag, siger Jørn Astrup Hansen til business.dk

 

Eik afviser anklager

Súni Schwartz Jacobsen, direktør i Eik, tager i dag til genmæle i et læserbrev. Han siger, at Eik ikke har brugt skattefradraget, som de færøske skattemyndigheder, TAKS, har givet grønt lys til, og det vil heller ikke blive brugt i 2015.

 

Direktøren siger, at TAKS fik sagen, da Eik bad myndighederne om at tage stilling til spørgsmålet i 2013, da selvangivelsen for 2012 skulle afleveres. To år senere kom TAKS til den konklusion, at Eik kan nedskrive 500 millioner kroner som skattepligtig goodwill.

 

-TAKS konkluderede i et svar til Eik 30. juni 2015, at banken kan afskrive 500 millioner kroner i goodwill, som kommer fra, at nuværende Eik overtog aktiviteten i gamle Eik. I kroner og ører er afskrivningens værdi omkring 90 millioner kroner, siger Súni Schwartz Jacobsen.

 

Ikke tilstrækkeligt grundlag

Jørn Astrup Hansen siger, at TAKS næppe har været i besiddelse af de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger i sagen.

-Enhver kan vel sige sig selv, at man ikke kan nedbringe sin skattepligtige indkomst med et tab, som en anden part har afholdt, siger Jørn Astrup Hansen.

 

Han har senere uddybet overfor Kringvarp Føroya,(færøernes radio-og tv), at Eik ikke har oplyst, at bankerne i bankepakke 1 allerede har afskrevet de 500 millioner kroner.

Torben Nilsen, bestyrelsesformand i Eik, siger til business.dk, at banken ikke har skjult oplysninger for TAKS.

 

Súni Schwartz Jacobsen siger, at de troede sagen var afgjort da TAKS kom med sin konklusion.

-Nu da sagen er rejst igen, har bestyrelsen besluttet at sætte sig i forbindelse med TAKS igen. Vi har tid til at vente på en ny behandling, hvis det bliver nødvendigt. Det er i vores interesse at udrede sagen, siger Súni Schwartz Jacobsen.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer