Færinger får bøde for hvalkød

Færinger, som har grindekød med i baggagen ved indrejse til Danmark, risikerer en bøde på 5000 kroner. Grønlændere slipper med en advarsel. Færøsk folketingsmedlem er utilfreds med minister.

Mange færinger har lokal mad til Danmark, når de har været på Færøerne. Hvis man har grindekød med i kufferten, og ikke har fået en tilladelse fra både færøske og danske myndigheder, så risikerer man en stor bøde.

Første gang er bøden 5000 kroner, og bøden fordobles til 10.000 kroner anden gang, men grønlændere slipper en advarsel.

Folketingsmedlem Sjúrður Skaale, Javnaðarflokkurin, er stærkt utilfreds med, at færinger kan risikere sådan en bøde.

-Det er slet ikke i orden, siger Sjúrður Skaale.

Miljøminister Lea Wermelin, Soscialdemokratiet, skriver, at Miljøstyrelsen har kendskab til fem konkrete sager i den seneste tre år, hvor forsendelser med grindekød fra Færøerne har givet anledning til politianmeldelse og bødestraf. Tre af disse sager er endnu ikke afsluttet.

Med på tvivlsom liste

Sjúrður Skaale har spurgt miljøminister Lea Wermelin, om ministeren mener, at det er rimeligt, at grindekød fratages borgere fra rigsfællesskabet, når de ankommer til Danmark – og endda idømmes en bøde.

Ministeren siger, at al handel, herunder indførsel, eksport og reeksport af hvalkød i EU er forbudt. Dog er der visse undtagelser for Danmark, som betyder, at der kan importeres hvalkød fra Færøerne og Grønland.

Forudsætningen er dog, at der er tale om små mængder, 10 kg, som kun kan bruges til privat brug og ikke kan sælges i Danmark. Inden man rejser fra Færøerne, skal man have en tilladelse fra færøske og danske myndigheder for hver enkelt sending. Hvis det ikke er gjort, så får man en bøde.

Ud fra miljøministerens krav fremgår det, at Danmark følger reglerne, fordi grindehvalen er omfattet af EU-regler om, at alle arter af hvaler er truet.

Sjúrður Skaale forstår slet ikke den argumentation, fordi ifølge FN bliver grindehval ikke katagoriseret som truet. Han forstår heller ikke, hvorfor der bliver gjort forkel på færinger og grønlændere.

-Færøerne har dertil med grindeloven fra 2015 fået helt klare regler for, hvordan grindefangst skal foregå. Hvis man sammenligner med det, som sker i slagtehuse over hele verden, er grindefangst på alle måder bæredygtig, siger Sjúrður Skaale.

Folketingsmedlemmet er utilfreds med at ministeren ikke svarer på spørgsmålet.

-I svaret gentager ministeren kun, hvad der står i betænkningen, og stadfæster. Det er ikke godt nok, siger Sjúrður Skaale.

Han følger op med et spørgsmål til Lea Wermelin i spørgetiden onsdag 11. december:

“Synes ministeren, at det er i orden, at der er strenge restriktioner på indførsel af grindekød fra Færøerne med den – forkerte – begrundelse, at grindehvaler er en truet dyreart?”

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer