Færinger gør klar til oprydning i Færingehavnen

Et undersøgelsesudvalg er rejst til Grønland for at undersøge resterne af færøske fiskepladser. Formålet er at undersøge, hvor omfattende et oprydningsarbejde vil blive.

De første skridt til at finde en løsning på, hvad der skal ske med resterne af bygningerne i Færingehavnen, 50 kilometer syd for Nuuk, er taget.

Et undersøgelsesudvalg fra Færøerne tog den 26. maj til Grønland for at lave en forundersøgelse af de gamle færøske fiskepladser i Vestgrønland.

– Det er et politisk ønske fra grønlandske myndigheder, at Færøerne rydder op efter sig. Før der tages stilling til, om resterne skal ryddes væk, bevares eller delvis bevares, er det nødvendigt med en forundersøgelse. Det skriver Søvn Landsins (Færøernes Nationalmuseum) på deres hjemmeside.

Søvn Landsins har ansvaret for undersøgelserne i Grønland.

I samarbejde med Grønland
Søvn Landsins skriver, at det er vigtigt at analysere, hvordan man bedst kan undgå miljøforurening af de gamle bygninger, som forfalder.

Forundersøgelsen bliver lavet i tæt samarbejde med Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum og Arkiv), som blandt andet skal lave 3-D modeller af områderne.

Foruden at undersøge de fysiske rester, er det også meningen at belyse, hvilken industriel, social – og kulturel betydning Færingehavnen har haft.

Resultatet af forundersøgelsen bliver præsenteret for landsstyret på Færøerne og Selvstyret i Grønland.

Lagmanden givet løfte
På et besøg hos den færøske lagmand i marts 2016 mindede selvstyreformand Kim Kielsen (S) lagmanden om, at færinger ikke har overholdt aftalen fra 2007 om, at Færingehavnen skulle ryddes.

-Færinger har fisket meget i Grønland, men der står mange ruiner tilbage, som grønlændere er irriteret over. Det må ryddes væk, sagde Kim Kielsen dengang til den færøske avis Sosialurin.

Den færøske lagmand Aksel V. Johannesen (J) var hurtigt til love, at han ville tage sagen op.

– Færinger har nydt godt af grønlandske ressourcer og gæstfrihed, mens de var i Grønland. Derfor kan man sige, at bygningerne ligger som en skamplet for os færinger, fordi vi ikke har ryddet op efter os. Det mener jeg, at vi skylder grønlænderne, sagde Aksel V. Johannesen til Kringvarp Føroya.

Otte færøske stationer
Færingehavnen (Kangerluarsoruseq) blev oprettet i 1927, da færøske fiskere fik lov til at fiske i Grønland. På Færøerne var fiskerne trængt af tyske og engelske skibe.

I 1937 blev havnen en international fiskerihavn. Der blev bygget sygehus, radiostation og pakhuse til saltning af fisk.

I 1953 fik Nordafar, som var et dansk-færøsk-norsk selskab, koncession til at drive fiskeristation. Selskabet fik vidtgående handels- og industrirettigheder og udbyggede stationen med blandt andet flere fiskerianlæg, olietank, sømandshjem og en 230 meter landgangsbro. Nordafar gik konkurs i 1989.

Færingehavnen er en af otte fiskestationer, som blev brugt af færinger i Vestgrønland. Den nordligste var Færinge Nordhavn i Aasiaat området, og den sydligste, Borgshavn, lå lidt syd for Arsuk.

Søvn Landsins har oprettet en hjemmeside, hvor man kan læse mere om projektet: http://www.foroyingahavn.fo/

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer