Grindehøring: Danske politikere afviser påstand om konventionsbrud

Færøerne får fuld støtte fra Danmark til grindefangst til Sea Shephards fortrydelse. Ifølge Sea Shepherd bør Danmark standse grindefangsten på Færøerne for at overholde internationale konventioner. Danske politikere afviser, at disse konventioner er gældende på Færøerne.

Kaj Joensen
Det kom frem i færøudvalgets høring om grindefangst 18. november på Christiansborg, hvor Sea Shepherd fik mulighed for at fremlægge sine synspunkter.

Alex Cornilessen, direktør for Sea Shepherd Global, anfægtede Danmarks forsvar af grindefangsten på Færøerne. Ifølge Sea Shepherd bryder Danmark flere internationale konventioner, deriblandt Bernkonventionen, som siger, at grindehvaler ikke må slagtes af EU-lande.

I Sea Shepherds optik må det også være gældende for Færøerne, da alle færinger er danske statsborgere.

– Ansvaret ligger hos den danske regering. Ifølge internationale love er regionale love uvedkommende, fordi ansvaret ligger hos den selvstændige stat, siger Alex Cornilessen.

Preller af på danske politikere
Sea Shepherds beskyldninger får ikke danske politikere til at ryste i bukserne. Der var bred enighed i færøudvalget om, at færingerne har ret til at slagte grindehvaler, og det er ikke noget som Danmark bør blande sig i.

Christian Juhl, færøordfører for Enhedslisten, opfordrede Sea Shepherd til at tage sagen op i internationale domstole, så man kan få stadfæstet om Danmark overholder internationale konventioner.

Alex Cornilessen svarede ikke på spørgsmålet, men efter høringen bekræftede han, at Sea Shepherd overvejer at anlægge sag muligvis ved EU-domstolen. Han oplyste tillige, at organisationen tager stilling i slutningen af vinteren, om den gennemfører en kampagne igen i 2016 på Færøerne.

Sea Shephard på statsretligt vildspor
– Færøerne har ret til at lave de love, som de har lyst til. Færøerne har også ret til at lave internationale aftaler og er ikke omfattet at EU-love, fastslår Christian Juhl.

Thomas Danielsen, færøordfører for Venstre, siger, at Danmark ikke bryder nogle internationale traktater. Han er ikke imponeret over Sea Shepherds argumentation.

– Jeg er mest forundret over, hvor lidt Sea Shepherd ved, hvordan rigsfællesskabet fungerer og hvad det betyder for Danmark. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor Sea Shepherd sender en repræsentant, som er så uvidende på dette område, siger Thomas Danielsen.

Rasmus Jarlov, færøordfører for Konservative Folkeparti tilslutter sig de to andre færøordførere.

– Sea Shepherd forstår ikke, at Færøerne ikke er en del af EU. Det er ikke i strid med nogle internationale konventioner at grindehvaler bliver slagtet på Færøerne. Det er heller ikke noget, som Danmark skal blande sig i, siger Rasmus Jarlov.

Grindeloven strammet efter dansk nej til udlændingestramning
To år i træk, i 2014 og i 2015, har Sea Shepherd patruljeret på Færøerne og prøvet at standse grindefangsten.

Lagtinget ønskede derfor skærpe lovgivningen på området for at sikre, at grindefangsten foregik i ro og orden. Landsstyret, som sad i 2014, prøvede at få den daværende danske regering til at ændre udlændingeloven, så politiet havde bedre midler mod Sea Shepherd.

Det ønske kunne den danske regering ikke indfri. Derfor strammede lagtinget grindeloven. Den blev sat i kraft i 2015, og flere Sea Shepherd-medlemmer er dømt efter den.

Retspolitisk strid om stramning
Grindeloven er blevet meget kritiseret på Færøerne. Henrik Weihe Joensen, rådgiver i sikkerheds-, forsvars- og beredsskabsager, mener, at grindeloven er ugyldig. Han har indbragt sagen for retten.

Henrik Weihe Joensen mener, at man har brugt to paragraffer i politiloven i grindeloven. Det gælder konfiskering af transportfartøj og tilbageholdelse af mistænkte i 12 timer.

– Problemet er, at politiloven ikke er gældende for Færøerne. Man skulle hellere have lavet reguleringer i retsplejeloven og straffeloven, mener Henrik Weihe Joensen.

Han mener også, at Sea Shepherd truer Danmarks suverænitet, da de truer færøske identitet og kultur.

– Hvis retten finder grindeloven ugyldig, så kan de dømte Sea Shepherd-medlemmer i værste fald søge erstatning, påpeger Henrik Weihe Joensen.

Rasmus Jarlov og Thomas Danielsen mener ikke, at det er det store problem, hvis loven skal rettes til.

Thomas Danielsen mener heller ikke, at det nogensinde vil komme dertil at Sea Shepherd får erstatning for at blive anholdt på Færøerne. Han siger også, Danmark ikke skal blande sig i den færøske lovgivning.

Christian Juhl er enig med Thomas Danielsen i, at Danmark ikke skal blande sig. Han mener imidlertid, at det er uheldigt, hvis man har strammet loven for meget.

Hvis det var i Danmark, havde Christian Juhl været meget betænkelig ved denne lov.

Retten på Færøerne forventes at komme med en afgørelse tidligt i det nye år.

Artiklen er et uddrag af en længere artikel i den færøske avis Dimmalætting.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer