Forskere undersøger om grindespæk skader sædkvalitet

Det er endnu ikke bevist, om miljøgifte i grindehvalen er hovedårsagen til færøske mænds dårlige sædkvalitet. Færøsk forskergruppe undersøger nu sammenhængen.

Karolina Thostrup
Færøske mænd har dårlig sædkvalitet, men det er endnu ikke bevist, om det skyldes de høje koncentrationer af kviksølv og PCB, som findes i grindehvalen. Mange færinger spiser jævnligt grind og spæk, selv om grindehvalen er så forurenet, at den af Færøernes myndigheder ikke længere regnes som forsvarlig menneskeføde. De højeste indhold af det miljøgiftige PCB gemmer sig i spækket, som har en koncentration, der er 16000 gange højere end i torsk, viser udregninger fra Færøernes Miljøstyrelse.

-Vi er endnu ikke nået langt nok i vores undersøgelser til, at vi kan konkludere: Dårlig sædkvalitet skyldes lige præcis det og det, siger Jónrit Halling, lektor i molekylærbiologi ved Færøernes Universitet, Fróðskaparsetur Føroya.

På Afdelingen for Arbejds- og Socialmedicin ved Færøernes Sygehusvæsen har de fornylig offentliggjort en undersøgelse af færøske mænd, der viste, at eksponering af PCB kan have en skadelig påvirkning på sædceller.

Undersøgelsen er den første af sin slags. Den kigger på, om der skulle være en sammenhæng mellem påvirkning af skadelige stoffer i ungdomsårene og sæddisomi, som kan give problemer med fertiliteten senere i livet. Der er tale om disomi, når sædceller har et X- eller et Y-kromosom for meget.

-Vi har set, at PCB og andre miljøgiftige stoffer påvirker balancen i kønshormonerne, men det betyder ikke, at vi kan konkludere, at der skulle være en sammenhæng mellem PCB og sædkoncentrationen, siger Jónrit Halling, der også er tilknyttet forskerholdet på Afdelingen for Arbejds- og Socialmedicin.

Det er konstateret, at sædkoncentrationen hos færøske mænd er blandt de laveste i hele verden. Undersøgelsen på Afdelingen for Arbejds- og Socialmedicin ved Færøernes Sygehusvæsen viste, at halvdelen af de færøske mænd havde en sædkoncentration under 40 mill/ml, og dermed så lav koncentration, at det går ud over deres frugtbarhed.

-Vi kan se, at der er noget galt, men det betyder ikke, at vi kan konkludere, at PCB og kviksølv er de eneste faktorer, der påvirker sædkvaliteten. Det kan være, at det er en lille del af en større forklaring. Det må vi undersøge nærmere, påpeger Jónrit Halling.

Der er en mulighed for, at det allerede indsamlede materiale på Afdelingen for Arbejds- og Socialmedicin kan afdække endnu flere svar.

-Det kunne være interessant at finde ud af, hvordan de her undersøgte mænd har været eksponeret for miljøgiftige stoffer allerede i  fosterstadiet. Måske er det den prænatale eksponering, der gør sig gældende, mener Jónrit Halling.

Grind er giftig mad

Grindehvalen har været under mistanke i mange år for at være det mest forurenede mad på færingernes menu. Første gang, at der på Færøerne blev varslet om et højt indhold af kviksølv i grindehvalen var i 1977. Årsagen var, at grindehvalen lever højt oppe i havets fødekæde, og undersøgelser viste, at koncentrationerne af kviksølv i havdyr stiger op gennem fødekæden. Resultatet blev, at færingerne fik deres første formaning fra sundhedsmyndighederne om at spise grind og spæk højst en gang om ugen.

Sidenhen er sundhedsmyndighederne jævnligt kommet med anbefalinger til den færøske befolkning om, hvor store mængder grind og spæk det er forsvarligt at spise.

Og sidste gang, sundhedsmyndighederne varslede om faren ved at spise grindehval var i 2008, da beskeden lød:

Det frarådes at bruge grindehvalen som mennskeføde.

Modtagelsen af de gode råd fra myndighederne har været blandet. Hos de færinger, der har spist grind og spæk ligeså ofte som en del af danskerne spiser frikadeller, har modviljen været størst.

Og en del af dem har holdt fast ved deres livret.

En høring om grindefangst finder idag sted på Christiasborg klokken 13. Den kan følges på ft.dk

Facebooktwitter

+ posts

Facebook kommentarer