Kielsen: Affaldet på Camp Century er dansk ansvar

Den danske regering lægger an til en undersøgelse af forurening fra den tidligere amerikanske militære installation ‘Camp Century’ godt 200 km øst for Thule.

”Regeringen er i færd med at se på mulige opfølgninger og aktiviteter bl.a. i forhold til det efterladte affald på den nedlagte Camp Century-base i Nordvestgrønland,“ bekræfter miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i et svar til folketingets grønlandsudvalg om militære efterladenskaber.

Esben Lunde Larsen bebudede den 3. november i grønlandsudvalget, at der vil blive lavet et udbud, og her vil det fremgå, hvad der skal undersøges ved Camp Century.

Trods notat- og referatpligt lader svaret stå hen, hvad der egentligt blev aftalt i 1989, da landmiljøkompetencen blev overdraget til Grønlands hjemmestyre i 1989.

Miljø- og Fødevareministeriet leder efter oplysninger om, hvorvidt omfanget af forurening og efterladt materiel på tidligere baseområder indgik i drøftelserne i 1989, fremgår det af ministersvaret.

Overvejelse om udvidelse af den eksisterende klimaovervågning til Camp Century-området er det hidtil mest konkrete tilsagn fra dansk side.

Kielsen: Vi kender ikke forureningens omfang
Den danske regering vil gerne lade skidtet ligge nedfrosset ved Camp Century i hvert fald de næste årtier, og miljøministeren henviser til, at Grønland har overtaget miljøområdet.

Grønland forventer derimod, at danske forsvars- og miljømyndigheder håndterer forureningerne fra den tidligere amerikanske militærinstallation ‘Camp Century’, der var drevet af et lille atomkraftværk.

– Forureneren er ansvarlig, som det fremgår af aftalen fra dengang. Vi har hørt om forurening. Vi kender ikke det præcise omfang og hvordan forureningen påvirker miljøet. Den næste opgave er at vurdere forureningens omgang. Vi har hørt, at der er danske planer om at undersøge omfang af forurening, siger naalakkersuisutformand Kim Kielsen (Siumut) til Fagpressebureauet.

– Det er vores miljø og natur, som vi lever i og af. Det er meget vigtigt, at denne sag løses, understreger Kim Kielsen

Han afviser, at Grønland selv tager initiativ til en forundersøgelse eksempelvis for at se, om forurening er nået ud i havet med smeltevand fra Camp Century halvanden hundrede kilometer fra kysten.

Udenrigsministeriet er ved at undersøge, om og hvordan ansvaret kan tilskrives USA.

Basen blotlagt om 150 år
Det seneste ministersvar – fra energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) – vedrørende Camp Century handler om GEUS’ vurdering af risikoen for hurtigere afstrømning af smeltevand.

– Det er usandsynligt, at den faste is, som nu befinder sig ved Camp Century, vil nå randen af indlandsisen på mindre end 10.000 år, konkluderer GEUS.

Samtidig forventer GEUS, at isen i Camp Century-området vil være smeltet så meget om 150 år, at basen vil blive blotlagt. Indkapslingen spoleres altså af drivhuseffekten.

Dielselolie, PCB og spildevand
Denne forventning om afstrømning af smeltevand er hentet i en videnskabelig artikel fra august 2016 i „Geophysical Research Letters“ med klimatolog William Colgan som hovedforfatter.

Heri anslås forureningen ned til 70 meters dybde at udgøre 9200 ton byggematerialer, 200.000 liter dieselolie, en ukendt mængde PCB i maling og olieprodukter, 24 millioner liter spildevand og lavradioaktiv kølervæske fra den fjernede atomreaktor med et radioaktivt niveau i 1963 på 1,2 x 109 Bq.

Samtidig spurgte Aaja Chemnitz Larsen (IA) til baggrunden for, at Det Frie Forskningsråd og NATO’s forskningsprogram har afvist at støtte forskningen ved Camp Century.

Daværende forskningsminister Ulla Tørnæs (V) svarede, at for forskningsrådets vedkommende vurderes projektets kvalitet og ansøgerens kvalifikationer.

Regeringsgrundlaget
Trekløverregeringens regeringsgrundlag fra 27. november 2016 indeholder følgende passus: „Der er taget initiativ til at afdække omfanget af forureningen fra Camp Century, herunder at udvide den eksisterende klimamonitering til området. Regeringen vil efterfølgende vurdere behovet for en miljøundersøgelse af mulig forurening dér.“

Selvstyreformand Kim Kielsen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mødtes torsdag 12. januar uden at afholde et pressemøde. Den officielle presseerklæring nøjes med at omtale, at de to regeringschefer er enige om det meste samt enige om at drøfte uenigheder i en „tæt og tillidsfuld dialog“.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer