Landsstyret vil genoprette en færøsk nationalbank

Landsstyret vil genoprette den færøske nationalbank og nedsætte et risikoråd. Oppositionen mener, at det er unødvendigt.


Det foregående landsstyre besluttede at nedlægge Landsbanken(Nationalbanken)i 2013, men nu har Kristina Háfoss, landsstyremand i finansanliggender, fremsat et forslag om at genoprette Landsbanken.

 

-Færøerne er blevet ramt af flere finans- og økonomikriser de seneste årtier. De har kostet samfundet, folket og erhvervslivet meget, når det gælder finansielle værdier, trivsel, selvstændighed og befolkningstal. Nu handler vi, så historien ikke gentager sig, står der i bemærkningerne til forslaget.

 

Risikoråd giver bedre oplysninger

Med i forslaget er også et oprettelse af et risikoråd bestående af fem medlemmer. Risikorådet skal identificere og have kontrol med systemiske finansielle risikoer på Færøerne.

Dertil skal risikorådet advare om voksende risikoer i det finansielle system på Færøerne og komme med anbefalinger, som kan mindske om risikoen i det finansielle system.

 

Møder modstand

Ideen om at genoprette en færøsk nationalbank møder hård modstand i oppositionen. En af kritikerne er Bill Justinussen, Miðflokkurin(Midterpartiet), som mener, at forslaget sår tvivl om, hvem der har myndighed på området.

 

-Finanstilsynet har kontrol med færøsk banker. Et enigt lagting har i december 2014 vedtaget at loven om det danske risikoråd skal gælde for Færøerne. Det finansielle område er ikke overtaget, og færøske banker er derfor ikke underlagt en færøsk myndighed, siger Bill Justinussen.

-Det er vigtigt at få fastslået om færøske myndigheder kan påtvinge færøske banker kapitalkrav, fortsætter Bill Justinussen.

 

Danske myndigheder taler imod

I et høringssvar til forslaget fremgår det, at det danske Erhvervs-og Vækstministeriet siger, at forslaget må ændres.

Ministeriet anbefaler, at forslaget ændres til, at Færøernes systemiske risikoråd kun får hjemmel vedrørende forsikring, pensioner og realkredit, fordi det er sagsområder som er hjemtaget til Færøerne. Pengeinstitutter er dansk sagsområde og der har et færøsk risikoråd ikke nogen indflydelse.

 

Koordinere oplysninger

Kristina Háfoss siger til færøsk tv, at meningen med et risikoråd er at koordinere alle de oplysninger, som kommer fra de forskellige tilsyn på området med pengeinstitutter og forsikringsselskaber.

 

Jørgen Niclasen, formand for Folkeflokken og forenværende finansminister, siger derimod, at der er ingen årsag til at nedsætte flere råd til at føre tilsyn.

-Bankerne er allerede under tilsyn, og er såkaldte SIFI-banker, og sikkerheden er i orden. Forsikringsselskaberne er også underlagt tilsyn, og jeg synes der må være grænser for, hvor stort kontrol vi skal have, siger Jørgen Niclasen.

 

Forslaget har fået en behandling i lagtinget og behandles nu i finansudvalget.

Artiklen er også blevet bragt i Sermitsiaq.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer