Lovforslag om dansk cpr-nummer på Færøerne er klar

Alle færinger får nu mulighed for at få et dansk cpr-nummer. Lagmanden er klar med et forslag, og ændringerne skal allerede træde i kraft næste år.

Er du bosat på Færøerne, har du ikke et dansk cpr-nummer, og du kan heller ikke få det, før du flytter til Danmark.

Det bliver nu ændret for at gøre det lettere for færinger at kommunikere med det offentlige i Danmark.

Færinger kommunikerer meget med danske institutioner, og derfor er der et behov for et system, hvor færinger nemt og og uden besvær får adgang til de tjenester som disse institutioner leverer, lyder det fra den færøske lagmand.

– Jeg er overbevist om, at cpr-nummeret vil gøre det lettere, når færinger skal skrives op til et kollegium, skrive sine børn op til børnehave eller søge om SU i Danmark, siger Bárður Nielsen.

Fire områder

Ifølge lagmanden er det særligt indenfor fire områder, at færinger har brug for et dansk cpr-nummer.

Det er indenfor sygehusvæsenet, personer som er ansatte hos staten eller får pension fra den danske stat , har brug for nem-ID eller som forbereder sig på at flytte til Danmark. De har ofte brug for et dansk cpr-nummer til at søge om SU og andre ting i god tid.

Lagmandskonteret oplyser, at en tredjedel af færingerne allerede har et dansk cpr-nummer, da de har boet i Danmark et tidspunkt i deres liv.

Knytte Færøerne til Danmark

Lagtingsmedlem for løsrivelsespartiet, Tjóðveldi, Sirið Stenberg, siger til Kringvarp Føroya (Færøernes radio- og tv), at deres parti er stærk modstander af, at alle færingerne kan få et dansk cpr-nummer.

Hun siger, at det eneste formål som lagmanden har med lovforslaget er at knytte færingerne tættere sammen med Danmark i rigsfællesskabet.

-Man prøver mere og mere at integrere færinger i danske systemer. Man taler mere om Færøerne som en provins i Danmark, samtidig med at man arbejder med at digitalisere Færøerne og i nordisk sammenhæng vil man gerne bruge hinandens systemer. Dette lovforslag undergraver den del, siger Sirið Stenberg.

Dansk lov

Rammen om cpr-nummeret er loven om Det Centrale Personregister, også kaldet CPR-loven. Derfor skal en kongelig anordning sættes i kraft, dvs. folketinget skal vedtage ændringer i loven.

I første omgang vedtager det færøske lagting nogle anbefalinger til, hvordan loven skal se ud. Normalt vedtager folketinget uden problemer de anbefalinger, som lagtinget kommer med.

Meningen er, at den kongelige anordning træder i kraft 1. januar 2021.

Forinden ventes folketinget at vedtage den nødvendige lovændring. Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) bekræftede før sommerferien i et svar til Edmund Joensen (Sambandspartiet), at regeringen vil fremsætte et lovforslag i den ny folketingssamling om, at færinger kan få tildelt et dansk personnummer ved at rette henvendelse til Rigsombudsmanden på Færøerne.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer