Makrelaftale på plads

Kyststaterne Færøerne, EU og Norge har indgået en aftale for makrelfiskeriet i 2016 og de kommende år.

Aftalen, der blev indgået i byen Clonakilty i det sydlige Irland i fredags, er lavet indenfor rammerne af makrelforliget fra 12. marts 2014 i London, oplyser det færøske Fiskeriministerieum.

Der blev lagt vægt på to hovedfaktorer i aftalen: Den ene drejer sig om en langsigtet administrationsstrategi for makrelbestanden.

Den anden faktor drejer sig om samarbejde mellem kysstaterne i forbindelse med tilsyn med fiskeriet efter makrel og andre pelagiske fiskearter i 2016.

Den samlede kvote for 2016 er sat til 895.000 ton. Den færøske makrelkvote bliver i overensstemmelse med fordelingsnøglen i makrelforliget fra 2014 fastsat til 112.892 ton i 2016.

Den færøske makrelkvote er 156.000 ton i 2015

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer