Regeringen fastholder udflytning til Ålborg

Regeringsblokken står sammen om at konkludere forespørgselsdebatten sent tirsdag (17. maj) om udarbejdelsen af grønlandske søkort, der forsinkes af Geodatastyrelsen udflytning til Ålborg. 14 af 15 medarbejdere følger ikke med. 

 

Vedtagelsesforslaget fra partierne i rød blok og nordatlantiske medlemmer, som er fremsat af Aaja Chemnitz Larsen (IA), bliver dermed nedstemt.

Aaja Chemnitz Larsen beklagede, at flertallets vedtagelse afspejler danske interesser og ikke grønlandske. Hun trøstede sig med, at der er vilje til at finde en løsning, men at man ikke kender løsningen i dag.

Forespørgslen til energi-, forsynings- og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V), er rejst af Aaja Chemnitz Larsen (IA), Christian Juhl (EL og Magni Arge (T). Den lyder:

”Hvad kan regeringen oplyse om status for og fremdriften af søkortopmålingen af de grønlandske farvande og herunder, om udflytning af dele af Geodatastyrelsen til Ålborg vil få nogen indvirkning på den i 2009 indgåede aftale med Grønlands Selvstyre om, at søkort over den sydvestlige del af Grønland skal være oprettet, digitaliseret og nyudgivet inden udgangen af 2018?”

Flertal lægger op til revideret samarbejdsaftale 
Flertalsvedtagelsen (fremsat af Jeppe Jakobsen (DF) på vegne af V, DF, LA og K) lyder:

”I forbindelse med Geodatastyrelsens udflytning er der opstået en unik situation, hvor kun 1 ud af 15 højt specialiserede medarbejdere har valgt at følge med styrelsen til Ålborg.

Søkortproduktion er et yderst komplekst fagområde, hvor medarbejdernes kompetencer normalt opbygges gennem flere års sidemandsoplæring. Derfor bliver opfyldelsen af samarbejdsaftalen med Grønlands Selvstyre forsinket.

Folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte arbejdet med at genetablere kompetencerne til produktionen af de grønlandske søkort samt sikre en god dialog og et fortsat godt samarbejde med selvstyret om en revideret samarbejdsaftale om grønlandske søkort inden udgangen af 2016.

Desuden opfordrer Folketinget regeringen til, at denne særlige situation ikke danner præcedens for fremtidig udflytning af statslige arbejdspladser.”

Søkortene bør ikke forsinkes

Magni Arge (T), som var med til at rejse forespørgslen, drog spørgsmålet om at Danmark gør sig arktisk stormagt ind i debatten om søkortene.

”Jeg vil benytte lejligheden til endnu engang at gøre opmærksom på, at stormagtsdrømmene hviler primært på det faktum, at verdens største ø Kalaallit Nunaat er en del af kongeriget. Danmark trækker således på en stor international kredit med Grønland som garant – blandt andet i dag, hvor statsministeren viser den smeltende is frem for Donald i Grønland.

Og det er vel at mærke Europas Donald Tusk vi snakker om. Besøget i Grønland og dagens møde med Kielsen og Tusk falder forhåbentligt konstruktivt ud, men leveringen af søkortene bør ikke forsinkes i en lokal dansk tuskhandel om arbejdspladser i provinsen,” sagde Magni Arge i folketingssalen.

Kort tekst fra mindretallet 
Mindretallets forslag, som bl.a. har Aleqa Hammond (Siumut) som medforslagstiller, lyder:

”Folketinget pålægger regeringen at leve op til aftalen mellem Danmark og Grønland fra 2009 vedrørende opmåling og offentliggørelse af søkort for de grønlandske farvande inden for den aftalte tidsramme.”

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer