Regeringslederne i Rigsfællesskabet møder Ursula von der Leyen

Kommissionsformand Ursula von der Leyen mødes med statsminister Mette Frederiksen, Grønlands landsstyreformand Múte B. Egede og Færøernes lagmand Aksel V. Johannesen torsdag den 14. december. Det sker forud for topmødet i Bruxelles torsdag og fredag

I morgen møder kommisionsformand Ursula von der Leyen de tre regeringsledere i Rigsfællesskabet – statsminister Mette Fredrikssen, Grønlands landsstyreformand Múte B. Egede og Færøernes lagmand Aksel V. Johannesen.

Europakommissionens danske hjemmeside skriver, at mødet understreger Grønland og Færøernes tætte bånd til EU, og at de stadig er nære partnere til Den Europæiske Union. Det gælder ikke mindst geopolitisk, hvor Grønland og Færøerne har en strategisk vigtig placering i Nordatlanten, samt i relation til Ukraine.

Forholdet mellem EU og Grønland / Færøerne har traditionelt overvejende handlet om fiskeripolitik – og for Grønlands vedkommende – om uddannelsesstøtte. Den grønne omstilling har også åbnet op for nye samarbejdsområder inden for klima, energi og senest råstoffer, hvor EU og Grønland i slutningen af november indgik et strategisk partnerskab til udvikling af værdikæder for bæredygtige råstoffer, der er nødvendige for udrulningen af den grønne omstilling.

Mødet mellem kommissionsformanden og de tre ledere fra Danmark, Grønland og Færøerne finder sted torsdag kl. 09.30 forud for EU-topmødet i Bruxelles, der begynder i morgen fortsætter fredag.

EU-topmødet

Stats- og regeringscheferne i EU skal bl. a. drøfte emnerne Ukraine, Mellemøsten og udvidelse. EU’s ledere skal således drøfte den seneste udvikling i forbindelse med Ruslands angrebskrig mod Ukraine og fortsat EU-støtte til Ukraine og dets folk, samt at de skal drøfte situationen i Mellemøsten.

EU’s udvidelsespolitik er også på programmet, herunder stabiliserings- og associeringsprocessen og de næste skridt i denne forbindelse. På grundlag af drøftelserne på det seneste møde i oktober 2023 skal EU’s ledere følge op på den foreslåede revision af den flerårige finansielle ramme 2021-2027 – formålet er at nå til enighed.

Derudover skal der gøres status over fremskridtene med gennemførelsen af de tidligere konklusioner om sikkerhed og forsvar, og der skal udstikkes yderligere retningslinjer. Alt efter situationen skal stats- og regeringscheferne også drøfte specifikke udenrigspolitiske spørgsmål m.m.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer