Udenrigsministeren tilsidesætter folkeretten

Folketingsmedlem, Magni Arge (Tjóðveldi), er utilfreds med udenrigsministerens svar om Færøernes selvbestemmelsesret, fordi han mener, at udenrigsministeren har tilsidesat folkeretten. Magni Arge har derfor sat et nyt udvalgsspørgsmål, som omhandler Grønlands selvbestemmelsesret.

Det er folketinget, som skal tage stilling til, om et land vil ud af riget, fastslår udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i et svar til Magni Arge (Tjóðveldi/Republikanerne).

-Det bemærkes, at danske myndigheder ikke vil stille sig i vejen, såfremt et flertal af den færøske befolkning ønsker selvstændighed, tilføjer Anders Samuelsen.

Magni Arge er utilfreds med, at udenrigsministeren svarer, at Danmark vil ikke sætte sig imod færøsk løsrivelse.

-Der findes ingen garanti for, hvordan danske myndigheder vil fortolke grundlovens paragraf 19, hvis Færøerne vil løsrive sig. Danmark har ikke accepteret den færøske ret til at indordne sig som en selvstændig nation i det internationale samfund, siger Magni Arge.

Usikkerhed
I sit spørgsmål til Anders Samuelsen ville Magni Arge vide, om Danmark havde meddelt FN, at Færøerne har deres egen eksterne selvbestemmelsesret. Det er noget, som diskuteres på Færøerne.

I svaret siger Anders Samuelsen, at Færøerne som tillæg i en rapport har skrevet, at Færøerne har deres egen selvbestemmelsesret. Det ændrer ifølge Anders Samuelsen ikke, at Folketinget skal tage stilling til Færøerne selvstændighed.

Magni Arge siger, at Anders Samuelsen lægger stor vægt på at fortolke Færøerne i en statsretlig sammenhæng og ikke i forhold til folkeretten.

Det kommer også til udtryk i en rundskrivelse til de danske ambassader i forbindelse med overtagelsesloven fra 2005.

-Circularnoten angår den forfatningsretlige ordning, hvorved færøske myndigheder under visse nærmere omstændigheder har adgang til at binde Kongeriget Danmark folkeretligt, skriver Anders Samuelsen i sit svar.

Danmark blander sig i færøske anliggender, og det kom til udtryk da Færøerne, Grønland og Island lavede en hensigtserklæring i august i fjor om tættere samarbejde, fremhæver Magni Arge.

-Danmark sidder med sidder med tøjlerne, når det gælder Færøerne, også når det gælder forhandlinger om selvstændighed. Nogle færøske politikere har sagt, at Danmark har anerkendt selvbestemmelsesretten og meddelt den til FN, men svaret fra udenrigsministeren viser, at det er forkert. Vi er i samme ubalance, som da forhandlingerne i 2000 om selvstændighed foregik, siger Magni Arge.

Også principielt for Grønland
Magni Arge mener, at Danmark ikke  finder den folkeretlige selvbestemmelsesret relevant for spørgsmålet om Færøernes adgang til selvstændighed.

Han mener, at udenrigsministerens fortolkning har indflydelse på grønlandske forhold. Derfor har han stillet opfølgende spørgsmål til udenrigsministeren.

Magni Arge siger, at det er relevant at få indsigt i, om Danmark har de samme synspunkter angående Grønland, for i præamblen til den grønlandske selvstyrelov står der:

-I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig respekt i partnerskabet mellem Danmark og Grønland. Loven bygger i overensstemmelse hermed på en overenskomst mellem Naalakkersuisut og den danske regering som ligeværdige parter.

På den baggrund har det færøske folketingsmedlem stillet følgende spørgsmål:

– Mener udenrigsministeren, at præamblen til den grønlandske selvstyrelov ikke forpligter Danmark til folkeretligt at respektere Grønlands eksterne selvbestemmelsesret til at etablere Grønland som selvstændig stat, men alene giver udtryk for Grønlands interne selvbestemmelsesret?

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer