Udenrigsministeriet skal godkende færøsk udviklingsbistand

Foto: Jørgen Skytte

Færøerne har i 12 år ydet humanitær bistand, men Danmark har i det senere år blandet sig i, hvortil Færøerne sender bistand. Årsagen er, at det bistanden kan kollidere med udenrigspolitik.

Når Færøerne yder udviklingsbistand og humanitært arbejde, skal landsstyret drøfte det med det danske udenrigsministerium. Bistand til andre lande kan være udenrigspolitik, som Danmark og ikke Færøerne varetager.

Det fremgår i et svar i folketinget fra ministeren for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn (S), til folketingsmedlem Sjúrður Skaale fra Javnaðarflokurin.

Rasmus Prehn siger i svaret til det færøske folketingsmedlem, at loven om internationalt udviklingssamarbejde er integreret i udenrigspolitikken.

Færøerne kan ikke, ifølge overdragelsesloven fra 2005, overtage udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik.

– Regeringen er på den baggrund i dialog med Færøernes landsstyre om, at Færøerne yder udviklingsbistand i relation til fuldt ud overtagne sagsområder, at udviklingsbistanden alene vedrører Færøerne og ikke Danmark eller Grønland, samt at bistanden til de konkrete projekter skal være i overensstemmelse med rigets generelle udenrigspolitik og derfor forudgående skal drøftes med Udenrigsministeriet, siger Rasmus Prehn.

Stigende begrænsninger

Folketingsmedlem Sjúrður Skaale, Javnaðarflokurin, undrer sig over, at Færøerne er begrænset i at indgå selvstændige aftaler om udviklingsbistand og humanitært arbejde og dermed forhindres at være en aktør i realiseringen af FN´s verdensmål og bæredygtig udvikling.

Færøerne har siden 2007 ydet humanitær bistand, og det er gjort ifølge lov om internationalt udviklingsarbejde.

Den danske regering har også givet tilladelse til, at Færøerne har opnået associeret medlemskab i FN- organisationerne FAO og UNESCO

Men på det seneste har Færøerne oplevet en stigende indblanding.

– I en redegørelse for Lagtinget den 24. april 2019 sagde Færøernes daværende udenrigsminister, Poul Michelsen, at Udenrigsministeriet i stigende grad har sat begrænsninger for Færøernes muligheder for at indgå aftaler om udviklingssamarbejde med internationale organisationer, angiveligt fordi Danmark betragter dette som udenrigspolitik, siger Sjúrður Skaale.

Unødig provokation

Sjúrður Skaale tror, at det skaber unødvendig provokation mellem Danmark og Færøerne, at Danmark nu blander sig i noget, som Færøerne selv har styret i mange år.

– Jeg kan ikke se rationalet i det. Jeg ved ikke hvad det gavner. Vores udviklingsbistand er meget lille. Det er måske vores skam, men at vi ikke kan give penge til dem, som vi mener har behov for det, det er uhørt, siger Sjúrður Skaale.

Der er store spændinger i er verdenssamfundet i øjeblikket, og det kan tænkes, at Danmark vil have styr på, hvilke signaler riget sender. Sjúrður Skaale mener, at Danmark ikke har fingeren på pulsen i dette tilfælde.

– Jeg tror ikke, at Færøerne ville give udviklingsbistand til nogen, hvor det gik imod rigets udenrigspolitik. Jeg kan ikke forestille mig det, siger Sjúrður Skaale.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer