Udenrigsordfører vil have grønlændere og færinger med til møder i Udenrigspolitisk Nævn

Landene i rigsfællesskabet bør blive bedre til at udveksle oplysninger og erfaringer, mener udenrigsnævnets formand, Michael Aastrup Jensen (V).

Han foreslår, at Udenrigspolitisk Nævn holdt møder med færøske og grønlandske politikere for at forbedre samarbejdet.

– Vi har et godt samarbejde med de fire nordatlantiske medlemmer i folketinget, men vi har måske ikke det bedste samarbejde med kollegaerne på Færøerne og i Grønland, siger Michael Aastrup Jensen.

Han deltog i en debat om rigsfællesskabet i Nordatlantisk Hus i Odense torsdag 15. januar sammen med Karsten Hønge (SF) og Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Her afslørede Michael Aastrup Jensen, at han har foreslået formanden for Det Udenrigspoliske Nævn, Martin Lidegaard (R), at nævnet indkalder politikerne fra Færøerne og Grønland til møder i nævnet.

– Det er for at klæde os alle sammen bedre på, men også for at kunne sparre i forhold til, at Rusland, Kina og USA agerer meget i vores del af kongeriget. Det bliver vi nødt til at tage alvorligt. Derfor kunne det være brugbart, at vi alle taler sammen, siger Michael Aastrup Jensen til Det Færøske Nyhedsbureau.

Tættere dialog

Venstres udenrigsordfører mener, at der skal være en tættere dialog mellem Danmark, Færøerne og Grønland på udenrigsområdet.

Donald Trumps ønske om at købe Grønland har fået de danske politikere til at vågne op, og det skal der følges op på og sikre kongeriget mod de magter, som forsøger at komme ind.

– Denne nye politiske virkelighed gør, at vi alle sammen er nødt til at korrigere i kongeriget, siger Michael Aastrup Jensen.

Af og til lufter politikere muligheden for, at der bliver lavet ændringer i rigsfællesskabet for at gøre landene mere ligeværdige. Michael Aastrup Jensen mener ikke, der er brug for ændringer i selvstyreloven eller hjemmestyreloven for at få rigsfællesskabet at fungere bedre på udenrigsområdet.

– Vi skal bare udnytte de lovgivningsmæssige rammer, som er i forhold til at lave tættere og stærkere samarbejde.

Åben for muligheden

Formanden for Udenrigspolitisk Nævn, Martin Lidegaard (R), tager godt imod forslaget fra Michael Aastrup Jensen.

– Jeg er helt åben overfor et stærkere dialog med grønlandske og færøske politikere, både på ad hoc basis og mere systematisk. Dog vil egentlige pladser i Det Udenrigspolitiske Nævn fortsat være forbeholdt medlemmer af Folketinget jævnfør grundloven, siger Martin Lidegaard.

Rigsfællesskabet 2.0

Karsten Hønge er enig i, at man skal inddrage Færøerne og Grønland langt mere, end tilfældet er i dag. Karsten Hønge nævnte flere gange, at tiden er kommet til rigsfællesskabet 2.0.

Det indebærer ikke, at grundloven skal ændres.  Det handler om, at landene står bedre sammen og indretter sig på en ny måde. Specielt når udenrigspolitik bliver lavet, og den skal ikke kun udspringe fra København.

– Når der for eksempel er udenrigspolitik, der skal dækkes af, så inddrager man langt tidligere og på en bedre måde i de overvejelser og beslutninger – at færinger og grønlændere er repræsenteret alle de steder, hvor man diskuterer forhold, som har med Nordatlanten at gøre, siger Karsten Hønge.

Mere militær i Grønland

Den øgede aktivitet i Arktis er en grund til, at Færøerne og Grønland skal være mere med i udenrigspolitikken. Derfor kan det være en fordel, om regeringerne i Thorshavn og Nuuk bliver inddraget bedre.

Står det til Michael Aastrup Jensen, så vil han gerne have mere militær i Grønland. Ifølge ham er det et problem, at man især i Østgrønland ikke kan følge med i, hvem der færdes i området, både til lands og vands.

Det er også vigtigt, at den danske hær er til stede for at sikre suveræniteten.

– Vi har så mange formodninger og efterretninger om, at Rusland engagerer sig i det område, at vi bliver nødt til at have en modpart. Jeg ønsker ikke militær oprustning, som går over gevind, men vi bliver nødt til at forsvare hele kongeriget. Lige nu har vi nogle huller, og det har vi i Østgrønland. Det kræver milliardinvesteringer i forhold til det, vi har i dag, pointerer Michael Aastrup Jensen.

Artiklen har også været bragt på Sermitsiaq.ag.https://sermitsiaq.ag/v-udenrigsordfoerernaevn-samarbejde-bedre-i-rigsfaelleskabet

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer