Viden om rigsfællesskabet skal styrkes

Den danske regering har afsat 25 millioner kroner til at udbrede mere viden om rigsfællesskabet.

Statsministeriet skriver således om initiativerne:

Statsministeren, lagmanden på Færøerne og formanden for Naalakkersuisut i Grønland har aftalt at iværksætte initiativer, der kan medvirke til at udbrede viden om rigsfællesskabet. Det sker som opfølgning på sommerens rigsmøde på Færøerne.

Overordnet indeholder initiativerne følgende med fokus på relationerne mellem Danmark, Færøerne og Grønland:
• Økonomisk støtte til dokumentarfilm mv.
• Tilskud til unges studierejser
• Tilskud til unges højskoleophold
• Puljemidler til initiativer af bredere uddannelsesmæssig karakter
• Specialekonkurrence på videregående uddannelser

Regeringen har netop indgået en aftale med alle Folketingets partier og de nordatlantiske folketingsmedlemmer om, at der på finansloven for 2019 afsættes samlet 25 mio. kr. over de kommende fire år til initiativerne.

Herudover søger regeringen i folkeskoleforligskredsen tilslutning til, at viden om rigsfællesskabet bliver obligatorisk i folkeskolen.

Statsministeren udtaler:

”Jeg er glad for, at lagmanden, formanden for Naalakkersuisut og jeg er blevet enige om initiativer, der kan bidrage til, at vi får større viden om hinanden i rigsfællesskabet. Jeg tror, at det særligt vil gøre en stor forskel, at unge får mulighed for at møde hinanden på tværs af de tre lande. Med viden nedbryder vi fordomme og styrker sammenholdet. Og jeg er glad for, at der er tilslutning til initiativerne fra alle sider i Folketinget.”

Der vil nu blive arbejdet videre med detaljerne i de enkelte initiativer. Mulighederne for at søge støtte til konkrete initiativer vil efterfølgende blive offentliggjort af Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer