Færøerne trodser Danmark og overtager sagsområde

Det færøske lagting har vedtaget at overtage kort- og geodataområdet samt søkortopmåling. Danske myndigheder ville, at Færøerne ventede med overtagelsen. Årsagen er, at det er ikke klargjort, om dele af overtagelsen hører under forsvarspolitikken.

I lagtinget var 23 der stemmede for og fem imod, da forslaget var til tredje behandling mandag 12. december.

Dermed overtager Færøerne kortmyndighedsområdet, selv om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet mener, at lagtinget burde vente med at færdigbehandle forslaget.

Forslaget var til anden behandling i lagtinget d. 6. december, hvor det fik det stor opbakning.

Men ved anden behandling kom det også frem, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i to omgange har anbefalet, at man venter med overtagelsen. Første gang d. 28. november og så igen d. 3. december. Det fremgår af mailkorrenspondence mellem færøske og danske myndigheder.

På trods af henvendelsen fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet blev forslaget vedtaget.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet mener, at overtagelsen burde vente til den fælleskommission, som har arbejdet med sagen, er færdig. Ministeriet ønsker et klart overblik over, om nogle af kortmyndighedernes opgaver hører under udenrigs-,forsvars- og sikkerhedspolitikken.

Ikke nødvendigt

I et brev, dateret 4. december, orienterer lagmand Aksel V. Johannesen(Javnaðarflokkurin/Socialdemokraterne), udenrigsudvalget i lagtinget om henvendelsen fra Danmark.

Lagmanden skriver, at efter hans opfattelse kan al tvivl i forbindelse med overtagelsen sagtens kan ordnes efter selve overtagelsen. For fælleskommissionen mellem danske og færøske myndigheders arbejde omhandler de praktiske forhold omkring overtagelsen.

Overtagelseområdet er af af sådan en karakter, at det ikke skulle forhandles med danske myndigheder inden overtagelsen, skriver lagmanden i brevet til udenrigsudvalget.

Danske myndigheder efter alt at dømme en anden mening, da to gange har bedt lagtinget om at vente med behandlingen.

Tvivl om overtagelse

Forenværende lagmand og nuværende lagtingsmedlem, Kaj Leo Holm Johannesen(Sambandspartiet), skiftede mening om overtagelsen efter de nye oplysninger er kommet frem.

Kaj Leo Holm Johannesen forsøgte at få forslaget tilbage til udvalgsbehandling efter anden behandling i lagtinget, men det var der ikke opbakning for.

Han er bange for, at Færøerne er i fare for at overtage en del af et område, som det ikke kan overtage.

-Vi må passe på, at vi ikke overtager en del af Danmarks militære område eller dansk udenrigspolitik. Jeg ved ikke konkret, hvad det er, vi vil overtage og jeg sidder i udenrigsudvalget, siger Kaj Leo Holm Johannesen ifølge Portal.fo.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer