Den færøske regering foreslår at opsige frihandelsaftalen med Island

Den færøske regering vil opsige frihandelsaftalen med Island. Landsstyremanden i udenrigsanliggender, Poul Michelsen, Framsókn, har fået mandat at opsige aftalen.

Lagtinget vedtog natten til 20. december et forslag om at opsige frihandelsaftalen med Island.

Frihandelsaftalen, eller Hoyviksaftalen som den også bliver kaldt, blev underskrevet i 2005 og betegnes som en af de mest omfattende, som Færøerne har med andre lande.

Nu tyder alt på, at aftalen bliver opsagt 1. januar 2019 med virkning et år senere.

Årsagen er, at fiskerireformen og Hoyviksaftalen ikke går i spænd. Ingen udenlandsk ejerskab skal være i færøske skibe i 2025, og landsstyret har forsøgt hos islandske myndigheder at ændre den uoverensstemmelse.

– Landsstyret har forsøgt at foreslå de islandske myndigheder, at Hoyviksaftalen kan ændres, så ejerskabet i fangstledet i fiskeriet kan være undtaget i aftalen. På den måde kunne aftalen fortsætte, samtidig med at den blev tilpasset de nye omstændigheder, skriver Poul Michelsen i bemærkningerne til forslaget.

Island protesterer mod færøsk ejerklausul
Imidlertid er det ikke lykkedes at overbevise Island om at ændre aftalen. Den islandske regering har ligesom den hollandske protesteret imod, at man fjerner udenlandsk ejerskab i færøske skibe.

Lagtinget vedtog i forbindelse med fiskerireformen, at ingen udenlandske virksomheder må have en andel i færøske skibe. Udlændinge kan derimod godt have en virksomhed på Færøerne.

Derfor har landsstyremanden set sig nødsaget til at bede lagtinget om at godkende, at aftalen med Island kan opsiges.

Kort behandlind

Forslaget blev fremsat i lagtinget 13. december og høringsfristen var kun et par dage.

Førstebehandlingen af forslaget var i lagtinget 17. december, og debatten var kort. Ikke mange lagtingsmedlemmer tog ordet, men de få, der gjorde det, var forundrede over, at forslaget kommer i sidste øjeblik lige før jul.

– Jeg kan ikke forstå, hvorfor forslaget kommer så sent. At behandle sådan et forslag i en hast og næsten uden høringsfrist er som at have en revolver i ryggen, sagde oppositionspolitikeren Jógvan á Lakjuni, Fólkaflokkurin, i lagtinget.

Det var meningen, at forslaget skulle færdigbehandles fredag 21. december, men 19. december vedtog lagtingsmedlemmerne, at man kunne vige fra tidsfristerne og færdigbehandle forslaget.

Debatten om finansloven trak ud, og et mistillidsvotum blev fremsat mod landsstyrekvinden i kulturanliggender, Rigmor Dam, Javnaðarflokkurin, for at ikke overholde budgettet i forbindelse med byggeriet af et nyt gymnasium. Der var dog ikke opbakning til forslaget om mistillidsvotum.

Men det gjorde, at klokken var næsten fem om morgenen, før forslaget om Hoyvíksaftalen blev afgjort. 18 lagtingsmedlemmer stemmede for og fire imod.

Erhvervslivet imod opsigelse
Erhvervshuset på Færøerne kan ikke på nogen måde bakke op om opsigelse af aftalen.

– Erhvervshuset fraråder, at Hoyviksaftalen bliver opsagt, før en anden aftale er klar til at afløse den; en handelsaftale som giver færøske importører og eksportører lige gode muligheder, som under Hoyviksaftalen, står der i høringssvaret.

Konsekvensen bliver toldmur
90 procent af eksporten til Island er fisk, men i den færøske økonomi fylder eksporten til Island ikke så meget. Ud af den samlede eksport på otte milliarder kroner tegner Island sig for 2,5 procent.

Hvis der ikke bliver lavet en ny aftale, så er konsekvensen, at GATT-told bliver lagt på varer, som handles mellem landene, oplyser Poul Michelsen i bemærkningerne. Det går ud over færøske virksomheder, som sælger og køber varer fra Island.

Det fremgår også af bemærkningerne, at opsigelsen af aftalen kan gå ud over det historiske og kulturelle samarbejde mellem Island og Færøerne.

Artiklen er blevet bragt på Sermitsiaq.ag i en redigeret udgave.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer