Færøsk barselsorlov forlænget

Lagtinget vedtog 1. maj, at fremover skal den færøske barselsorlov være på 48 uger.

Samtidig med at Lagtinget vedtog at forlænge barselsorloven fra 46 til 48 uger, vedtog medlemmerne også, at det er op til forældrene at beslutte, om moderen eller faderen tager orloven.

En uge til mor og en til far

Lovforslaget om at forlænge barselsorloven lagde op til, at af de to ekstra uger skulle den ene øremærkes til far – mens den anden var op til forældrene selv at tilrettelægge.

Ruth Vang, Lagtingsmedlem for Framsókn, sagde på talerstolen, at oprindeligt var planen, at begge ugerne skulle øremærkes faderen – men at det forslag kunne der ikke blive enighed om i Landstyret

Ændringsforslag kom fra Retsudvalget

Et stort flertal i Retsudvalget rekommenderede Lagtinget at ændre lovforslaget om forlængelse af barselsorloven således, at det i sidste ende bliver forældrene, der tager beslutningen om, hvorvidt det er den ene eller den anden, der gør brug af de to ekstra uger.

Det forslag blev vedtaget med 17 stemmer for og 16 stemmer imod.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer