Færøsk jura uddannelse sidestilles med dansk

Personer, som har taget en færøsk jurauddannelse, skal kunne sidestilles med en dansk jurauddannelse. Det erklærer justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i svar til folketingsmedlem Magni Arge (T).

En ny jurauddannelse på Færøerne har udløst en debat om, hvorvidt en færøsk uddannelse kan bruges. I retsplejeloven for Færøerne står nemlig, at advokater skal have en dansk kandidatuddannelse.

I et svar til folketingsmedlem Magni Arge bekræfter justitsminister Søren Pape Poulsen, at han vil så vil gøre sit til, at en færøsk juristuddannelse kan bruges i hele riget.

– Helt generelt er det min opfattelse, at en person med en færøsk jurauddannelse skal stilles som en person med en dansk jurauddannelse, hvis uddannelserne kan sidestilles. Jeg vil derfor i det videre arbejde med lovudkastet (vedr. færøsk retsplejelov, red.) have fokus på, at de to nævnte situationer behandles ens, står der i det skriftlige svar fra Søren Pape Poulsen.

Tilbyder jurauddannelse

Det færøske universitet har oprettet en bacheloruddannelse i jura, og de første studerende har søgt ind på uddannelsen, som skal starte efter sommerferien.

Universitetsrektor Sigurð í Jákupsstovu udtaler til færøske medier, at planen er senere at kunne tilbyde en masteruddannelse i jura.

Inden uddannelsens start har der været stor debat om gyldigheden af uddannelsen.  Flere oppositionspolitikere har kritiseret landsstyret og universitetet for at tilbyde en uddannelse, som måske ikke kan bruges.

Både Sigurð í Jákupsstovu og landsstyrekvinden for undervisningsanliggender, Hanna Jensen (F), har sagt til færøsk tv, at uddannelsen kan bruges, og de er sikre på, at danske myndigheder vil sidestille en masteruddannelse med en dansk kandidatuddannelse.

– Som jeg læser svaret fra Søren Pape Poulsen, så vurderer han, at jurister med dansk eller færøsk jurauddannelse på samme niveau skal sidestilles og få samme rettigheder, siger Magni Arge.

Udkast i høring

I øjeblikket arbejdes der på at lave store ændringer i den færøske del af retsplejeloven. En arbejdsgruppe har udarbejdet et udkast til en ny retsplejelov for Færøerne, der 3. april blev sendt til landsstyret og i offentlig høring.

Søren Pape Poulsen siger, at der blive taget stilling til, om der skal laves flere ændringer, når man har resultatet af høringen.

Dommere behøver ikke en dansk cand.jur

I retsplejeloven står, at advokater skal have en dansk juridisk kandidatuddannelse.

Det færøske folketingsmedlem undrer sig over, at der i retsplejeloven ikke henvises til, at dommere skal have en dansk uddannelse. Der står kun, at man skal have en juridisk kandidatuddannelse.

Når dansk uddannelse ellers bliver nævnt i lovforslaget, så kan det lige så godt betyde færøske og grønlandsk uddannelse, mener Magni Arge.

Magni Arge siger, at nu skal landsstyret arbejde for, at ændringer i retsplejeloven skal sikre, at jurastuderende på Færøerne sidestilles med dem på de danske universiteter.

– I forslaget til den nye retsplejelov skal det kunne sidestilles. Fra færøsk side må vi sørge for, at det bliver gjort, siger Magni Arge.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer