21 grænsehindringer i rigsfællesskabet

Den afgående social- og indenrigsminister, Karen Elleman, har fundet frem til 21 grænsehindringer i rigsfællesskabet. Det kommer frem i svar til grønlandsudvalget.

I maj 2014 besluttede folketinget at iværksætte en systematisk indsats mod grænsehindringer indenfor rigsfællesskabet i værk. Danmark, Grønland og Færøerne arbejder i fællesskab for at fjerne hindringer, så borgerne så vidt som muligt kan rejse uhindret inden for hele
rigsfællesskabet.

-I oktober 2016 er der foretaget en samlet status på arbejdet med de 21 identificerede grænsehindringer inden for rigsfællesskabet. De relevante myndigheder i Danmark har efter koordination med de respektive myndigheder på Færøerne og i Grønland opdateret den tidligere oversigt, oplyser Karen Elleman (V), i sit svar til grønlandsudvalget til Aaja Chemnitz Larsen (IA), som ønskede en status for at fjerne de interne grænsehindringer.

Hindringer ved flytning
– Hindringer inden for rigsfællesskabet kan være områder, hvor en forskellig retstilstand i de enkelte rigsdele kan skabe uhensigtsmæssigheder eller hindringer, f.eks. ved flytning mellem rigsdelene, siger Karen Elleman.

Karen Elleman oplyser, at hendes ministerium har haft et godt samarbejde med myndighederne på Grønland og Færøerne om at identificere grænsehindringerne, og flere af dem er tæt på at blive løst.

-Ved visse hindringer kan der være behov for at arbejde for at ændre retstilstanden, mens en forskellig retstilstand på andre områder kan være velbegrundet. Det er dermed ikke alle grænsehindringerne, der nødvendigvis kan eller skal løses, idet det må bero på en konkret vurdering og drøftelse mellem parterne, erklærer Karen Elleman.

Kæledyr, cpr, homoægteskaber
Listen med de 21 identificerede grænsehindringer indeholder også bud på, hvornår de kan løses. (Link til listen: http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/gru/spm/10/svar/1362312/1693214.pdf)

Grænsehindringerne vedrører bl.a. rejse med kæledyr mellem rigsdelene, tildeling af cpr-nummer til færinger bosiddende på Færøerne, udbetaling af feriepenge, sprogundervisning ved jobparathed og manglende retsvirkninger af ægteskab mellem to personer af samme køn.

Redegørelsen er en af Karen Ellemans sidste embedsgerninger som social- og indenrigsminister. Ved dannelsen af trekløverregeringen tirsdag (28. november) blev hun nordens- og ligestillingsminister. Social- og Indenrigsministeriet blev splittet op, hvor indenrigsministeriet blev overført til et nyt (gendannet) økonomi- og indenrigsministerium, mens resten ligger i et børne- og socialministerium.

Artiklen er også blevet bragt på Sermitsiaq.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer