Erhvervminister, Rasmus Jarlov, og direktøren for Finansiel Stabilitet på besøg i det færøske finansministerium

I forbindelse med besøget, blev der afholdt møde mellem den færøske finansminister, Kristina Háfoss, og den danske delegation, der foruden Rasmus Jarlov ov direktøren for Finansiel Stabilitet, også talte embedsmænd fra det danske Erhvervsministerium.

Der afholdes med jævne mellemrum møder mellem den danske erhvervsminister, Finansiel Stabilitet og den færøske finansminister. Formålet med møderne er at informere de færøske myndigheder om de færøske banker, men også at drøfte den aktuelle situation den internationale finanssektor.

På det aktuelle møde benyttede den færøske finansminister lejligheden til at informere om den færøske økonomi.

Situationen hos de færøske pengeinstitutter blev drøftet – blandt andet hvordan hærdede kapitalkrav eventuelt påvirker de færøske banker.

Delegationen fra Danmark blev informeret om, at ny lovgivning i nærmeste fremtid vil  medføre, at Det Færøske Risikoråd (Føroya Váðaráð) og den færøske landsbank får mulighed for at indhente relevante oplysninger, i forbindelse med økonomisk risiko, fra de færøske banker.

Derudover blev også den Europæiske Bankunion drøftet. Især hvilke konsekvenser det vil få for det færøske finanssektor, hvis Danmark indlemmes i unionen.
Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe. Gruppen består af repræsentanter for de færøske, de grønlandske og de danske myndigheder

Sidst, men ikke mindst, blev en del af mødet brugt på at drøfte hvidvaskning; Finansiel Stabilitet informerede om Whistleblower-ordningen, der også gælder for Færøerne

Foto: Fíggjarmálaráðið
Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer