Færøerne og EU udvider handelsaftale

For første gang i 12 år ændres der i handelsaftalen mellem EU og Færøerne. Færøerne slipper lettere med told på nogle varer, og EU kan eksportere mere fårekød toldfrit til Færøerne.

Færøerne har i flere år ønsket ændringer i handelsaftalen med EU. Et fælles udvalg bestående af færøske embedsmænd og DG Trade, som er EU´s direktorat for handel, mødes regelmæssigt for at evaluere aftalen.

Tidligt i oktober blev parterne enige om at foretage de første ændringer siden 2007.

Aftalen indebærer, at Færøerne kan sætte brisling og fiskefoder på listen af varer, som kan eksporteres til EU uden told. Dog er der en begrænsning på 20.000 ton fiskefoder.

Til gengæld får EU lov til at eksportere 40 ton af fårekød til Færøerne uden told, hvilket svarer til 7,7 kg per indbygger på Færøerne. Sidste år importerede Færøerne 36 ton fårekød fra EU.

Ønsker flere ændringer

Færøerne har været utilfredse med selve rammen om handelsaftalen med EU. Skiftende færøske regeringer har sagt, at aftalen er en fordel for EU.

EU kan eksportere næsten alle varer toldfrit til Færøerne, mens de færøske varer til EU er listet på en såkaldt positivliste. At få nye varer på listen kan tage mange år, har det vist sig.

-Færøernes ønske er et mere tidssvarende samarbejde med EU – både på handels- og andre områder – blev derfor også drøftet på mødet i fællesudvalget. Der er enighed var om, at kommunikationen med EU om at forbedre samarbejdet fortsætter med forskellige dele af EU-systemet i den kommende tid, skriver det færøske udenrigsministerium i en pressemeddelelse.

Handelsaftalen mellem EU og Færøerne trådte i kraft i 1998. 

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer