Færøerne og rigsfællesskabet bliver større

Færøerne, Norge og Island er blevet enige om kontinentalsokkelen nord for Færøerne. Resultatet er, at Færøerne og kongeriget vokser med 27.000 kvadratkilometer. Det er svarende til det halve af Danmark.

En gammel strid om, hvem har retten til havbunden nord for Færøerne får nu en ende.

Onsdag (i dag, 30. oktober) vil landsstyremand for udenrigsanliggender, Jenis av Rana (M) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på vegne af kongeriget underskrive en grænsedragningsaftale, der udvider kontinentalsokkelen nord for Færøerne.

Aftalen bliver underskrevet i Stockholm i forbindelse med Nordisk Råds årsmøde. Den islandske udenrigsminister Guðlaugur Þór Þórðarson og den norske viceudenrigsminister Jens Frølich Holte underskriver aftalen på vegne af Island og Norge.

Landene lavede en foreløbig aftale i 2006. FN behandlet sagen og godkendt aftalen. Parterne har forhandlet videre, og nu kan det endelige punktum sættes.

– Det glæder mig, at vi efter mange års forhandling kan tage de sidste skridt mod et forlig, som ellers kunne blive en strid mellem nabonationer, siger Jenis av Rana.

Godt samarbejde

Den færøske landsstyremand roser samarbejdet med Danmark og måden man har fået aftalen i hus med de andre lande.

– Resultatet udspringer af et utroligt godt samarbejde på tværs af landegrænser og faggrænser, heriblandt landopmålere, korttegnere, diplomater og jurister. Dertil viser resultatet det gode og stærke faglige samarbejde mellem Danmark og Færøerne, siger Jenis av Rana.

Rigsfællesskabet viser vejen

Den danske udenrigsminister, deltager i dag (30. okt.) også i en paneldebat i Stockholm om Arktis, sammen med sine kollegaer fra Grønland og Færøerne.

Han er glad for, at aftalen nu er kommet på plads på trods af overlappende krav på kontinentalsokkelen.

– Nye streger på verdenskortet må og skal trækkes i overensstemmelse med international ret. De aftaler vi underskriver i dag er forhandlet i overensstemmelse med FN’s havretskonvention og tjener som et skoleeksempel på, hvordan vi på fredelig vis kan løse potentielle grænsetvister i Nordatlanten og Arktis, siger Jeppe Kofod.

Jeppe Kofod tilføjer, at aftalen kan vise andre, hvordan man løser tvister, som har med Arktis at gøre.

– I en tid med stigende stormagtsinteresse for regionen er jeg meget tilfreds med, at de nordiske lande og rigsfællesskabet på den måde går forrest og viser vejen, siger udenrigsministeren.

Sermitsiaq.ag har også bragt artiklen.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer