Færøsk MF: Færøerne skal med i EU´s luftfartsaftaler

Nordatlantiske folketingsmedlemmer deltager sjældent i europaudvalgets møder. En sådan sjælden lejlighed var mandatgivningen bag lukkede døre fredag 3. juni til forhandlinger om trafikaftaler med Kina og en række andre tredjelande.

Magni Arge (Tjóðveldi/Republikanerne) deltog for at minde tranportminister Hans Chr. Schmidt (V) om, at færøske og grønlandske luftfartsinteresser ikke skal ikke stilles ringere.

Forhandlingsmandatet angående forhandlinger med tredjelande om trafikrettigheder blev godkendt enstemmig.

– Jeg sagde ja med den forudsætning, at de danske og færøske transportmyndigheder optager drøftelser, siger Magni Arge.

Færøsk minister skal tage kontakt
Transportministeriet burde have henvendt sig til de færøske og grønlandske regeringer for at indtænke deres interesser fra begyndelsen, mener Magni Arge.

Desuagtet opfordrer han landsstyremand for udenrigs- og erhvervsanliggender, Poul Michelsen (Framsókn), til at kontakte Hans Chr. Schmidt.

Videre ønsker Magni Arge, at samtlige eksisterende luftfartsaftaler gennemgås med færøske og grønlandske øjne for at sikre færøske og grønlandske luftfartsselskaber i en position, der ikke er ringere end danske selskaber.

– I mandatet står, at man skal sikre Norge og Island samme muligheder, mens man på intet tidspunkt har et eksplicit udtalelse om Færøerne og Grønland i denne sammenhæng, oplyser Magni Arge.

Danmark glemmer rigsfællesskabet
Det fører Magni Arge videre til sin generelle kritik: – I Danmark tænker man først på EU, og rigsfællesskaber et noget, man pynter sig med.

Han har tidligere foreslået, at lovforslag skal indeholde en vurdering af konsekvenser for Færøerne og Grønland.

Vágar-New York
Magni Arge, som er tidligere direktør for det færøske luftfartsselskab Atlantic Airways, vil have samme mulighed for eksempelvis at oprette en rute mellem Tórshavn og New York som Danmark har i EU’s aftale med USA om trafikrettigheder.

Derfor er det nødvendigt, at Færøerne bliver medlem af “Free Skies”, der er den populære betegnelse for EU’s indre luftfartsmarked “European Common Aviation Area” (ECAA) og tilhørende aftaler med tredjelande, herunder den amerikansk-europæiske aftale “Open Skies”.

Bilaterale aftaler ringere end stor EU-aftale
Danmarks bilaterale aftaler med tredjelande gælder også Grønland og Færøerne, mens EU’s aftaler kun gælder Danmark (uden Grønland og Færøerne) og resten af EU, fastslår Hans Chr. Schmidt.

– Det er en forrykt situation. Danmark overlader sin suverænitet til at forhandle luftfartsaftaler på egne vegne til EU, men sidder stadig på retten til at forhandle på vegne af Færøerne og Grønland, som de overhovedet ikke taler med om dette, siger Magni Arge.

Selvfølgelig er der mulighed for bilaterale aftaler, men det betyder, at man står sidst i køen, bemærker Magni Arge: – Det er altid bedst at være hægtet på en større aftale.

Åbn for flere forbindelser og turister
De nordatlantiske luftfartsselskaber er ikke bare lokale selskaber, understreger det færøske folketingsmedlem over for den danske trafikminister. Atlantic Airways har andre forretningsinteresser og perspektiver end blot København-Vágar.

– Færøerne og færøsk luftfart tjener ikke sine egne interesser godt ved kun at være en lille boble uden for det store system. Ved at være en del af Free Sky-systemet for trafikrettigheder vil vi have langt større adgang til at udvikle færøsk luftfart og forbindelser, siger Magni Arge.

Modydelsen er, at Færøerne skal give udenlandske luftfartsselskaber samme rettigheder i Vágar Lufthavn som færøske selskaber.

– Jeg frygter ikke, at færøsk luftfart ikke kan tåle den konkurrence. Flere flyforbindelse vil sandsynligvis give voksende turisme, slutter Magni Arge.

Kina, Singapore, oliestater og Mexico
Det fortrolige forhandlingsmandat handler om bemyndigelse til EU-kommissionen angående forhandlinger om luftfartsaftaler med ASEAN, Kina, Tyrkiet, Mexico, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Kuwait, Oman og Saudi-Arabien samt Armenien.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer