Folketingsmedlemmer vil styrke parlamentarisk rigsfællesskab

En række folketingsmedlemmer vil indføre en ordning, hvor parlamentarikerne kan tale direkte med hinanden. Færingen Edmund Joensen ønsker, at parlamentarikerne kan drøfte udenrigs- og forsvarspolitik.

Edmund Joensen fra Sambandspartiet er blandt de folketingsmedlemmer, som efterlyser et forum, hvor parlamentarikere fra Grønland, Danmark og Færøerne kan tale sammen på et parlamentarisk grundlag.

Sammen med Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, har han nogle ideer til en tættere kontakt.

-Det handler om, at Færøerne skal inddrages, når det handler og færøske forhold, og Grønland skal inddrages, når det handler om Grønlandske forhold. Der bliver lagt op til, at sagerne skal grundfæstes i alle parlamenterne, siger Edmund Joensen.

Udenrigs- og forsvarspolitik
Edmund Joensen siger, at han på nuværende tidspunkt ikke har en endelig løsning på, hvordan man rent praktisk kunne indrette sig.

Han ser for sig, at der er brug for at diskutere udenrigs- og forsvarspolitik på parlamentarisk niveau blandt alle parlamenterne i riget, fordi politikken på dette område bliver afgjort i København.

Når der er et emne, hvor Færøerne skal inddrages, så bliver landsstyret orienteret og ikke parlamentarikerne. Edmund Joensen ville gerne se, at parlamentarikerne i større grad bliver inddraget.

-Det kan være i forbindelse med forsvarspolitik eller sager der vedrører Arktis. Vi har flere og flere sager, som vi skal samarbejde om, siger Edmund Joensen.

Forelægges folketingets ledelse
Under redegørelsesdebatten 20. oktober støttede flere danske folketingsmedlemmer, at der bliver etableret et parlamentarisk samarbejde i rigsfællesskabet.

-Bl.a. hr. Søren Espersen har jo foreslået, i øvrigt på linje med flere grønlandske politikere og mig selv, at vi i hvert fald får styrket det parlamentariske samarbejde mellem de tre dele af rigsfællesskabet – også på det udenrigspolitiske område, sådan at vi kan finde hinanden i det, der skal ske, sagde Martin Lidegaard, Radikale Venstre, i sin ordførertale.

Martin Lidegaard og Søren Espersen, Dansk Folkeparti, gav hinanden håndslag på, at de vil gå til Folketingets Præsidium for at høre, hvordan man kommer videre i sagen.

Årligt møde
Søren Espersen ser for sig, at parlamentarikere fra de tre lande mødes en gang om året, og i fællesskab kommer med en henstilling til parlamenterne. Noget som minder om arbejdsmåden i Nordisk Råd.

Imidlertid forestiller Søren Espersen sig ikke, at man i det forum deler fortrolige oplysninger om forsvars- og sikkerhedspolitik.

-Det ser jeg ikke som ideen. Det her er for at løse praktiske problemer, irritationsmomenter og alle mulige ting. Det mest vigtige er, at vi kommer til at lære hinanden at kende, siger Søren Espersen.

Fora nok
Det er dog ikke alle danske politikere, som uden videre tager forslaget til sig. Rasmus Jarlov, Det Konservative Folkeparti, er skeptisk, og det samme er Socialdemokratiets udenrigsordfører, Annette Lind.

-Jeg synes, vi har rigtig mange forum, hvor vi kan mødes. Vi har et Færøudvalg, et Grønlandsudvalg. Vi har Nordisk Råd, vi har Udenrigspolitisk Nævn. Jeg sidder selv næsten i alle de fora, så der er mulighed for at få en mere formel diskussion, hvis man vil det. Jeg synes man skal passe på med at lave for mange formelle fora, siger Annette Lind.

Færøsk parti: Giv det en chance
Formanden for lagtingets udenrigsudvalg, Bill Justinussen, Midterpartiet (det mindste koalitionsparti), fulgte Arktis-debatten fra tilhørerpladsen i folketinget.

Bill Justinussen noterer sig, at der muligvis er opbakning i folketinget om at samarbejde mere på tværs, uden at der dog ligger noget konkret på bordet endnu.

Han har et særligt fokus på, at der brug at tale mere sammen om udenrigspolitik, især efter at stormagternes øget interesse for Arktis.

-Det har en betydning, at vi på den ene eller anden måde har en fælles viden og måske også en fælles position, som kan gøre os stærkere, så vi strategisk og taktisk kommer til at stå bedre til at møde udfordringer i fremtiden, siger Bill Justinussen.

Det har været diskuteret på Færøerne, om Udenrigspolitisk Nævn i folketinget og Udenrigsudvalget på Færøerne kan have mulighed for at udveksle fortrolige oplysninger.

Nogle har afvist ideen på Færøerne, mens andre er i tvivl.

-Vi må drøfte det her på Færøerne, også i Udenrigsudvalget, om det er noget, vi vil være en del af og måske en forpligtigelse til at være en del af. Jeg synes, at vi i det mindste skal drøfte det, siger Bill Justinussen.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer