Forsvaret undersøger opsætning af radar på Færøerne

Færøerne kan atter blive hjemsted for en radarstation som under den kolde krig. Det bekræfter forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Det kan mærkes på Færøerne, at stormagterne retter øjnene mod Arktis. Magtspillet begynder at ligne et niveau, som under den kolde krig.

Færøerne havde en vigtig strategisk position under den kolde krig med hensyn til overvågning af skibe, fly og ubåde. Den position er Færøerne ved at få igen.

-Vi har huller i forhold til overvågnings- og kommunikationssystemer. Det betyder, at radar og satellitovervågning er elementer, som kan bruges til at holde øje med, hvad der færdes både luften og til havs, siger Trine Bramsen.

Brug for radarstation

Fredag i sidste uge var der en konference på Christiansborg om sikkerhedspolitik i Arktis. Her sagde US Navy commander Rachael Gosnell, at aktiviteten i Arktis og Nordatlanten minder om den, som det var på et lavt niveau under den kolde krig.

Selv om man ikke er på samme høje niveau som under den kolde krig, så er der brug for at holde øje med aktiviteten rundt om Færøerne.

Lektor på det danske forsvarsakademi, Peter Viggo Jacobsen, har sagt til færøsk radio, at der højst sandsynligt bliver brug for at opstille en raderstation på Færøerne igen.

Forsvarsministeren bekræfter, at man undersøger mulighederne.

-Jeg kan sige, at det er noget vi kigger ind i. Der er ikke truffet nogen afgørelse endnu. Det har selvfølgelig et militært sigte, men det har også et civilt sigte, som kan være til gavn og glæde for færingerne, siger Trine Bramsen.

Drøftes med Færøerne

I 1959 blev der efter forhandlinger mellem NATO og Danmark opstillet en radarstation 725 meter oppe på toppen af fjeldet Sornfelli nord for hovedstaden Thorshavn.

Den var i brug til 2007, da det blev vurderet, at der ikke var brug for den længere. Radarstation blev derfor taget ned.

Det vakte stor modstand hos færingerne i slutningen af 1950´erne og i begyndelsen af 1960´erne, at der blev opstillet en radarstation. Man var bange for, at Færøerne blev et bombemål.

I 1980´erne var der også en del protester mod radarstationen.

Trine Bramsen kender til historien, og hun ønsker ikke, at man igen træffer beslutninger over hovedet på færingerne.

-Før der kan træffes beslutninger, så er det væsentligt, at det bliver drøftet med Færøerne selv. Jeg har den holdning, at vi ikke bare skal komme fra dansk side og sige, at det er en sikkerhedsforanstaltning, vi skal presse ned over Færøerne.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer