Løsgænger bevarer posten som grønlandsudvalgets næstformand

Aleqa Hammonds politiske arbejdsvilkår bliver ikke helt den ørkenvandring, som nemt kan blive skæbnen for løsgængere.

 

Siumuts ekskluderede folketingsmedlem har indgået en aftale med Socialdemokratiet om, at hun fortsætter som næstformand i grønlandsudvalget, opretholder sin faste clearing samt bevarer sin suppleantplads i Nordisk Råd.

Det sidste betyder, at Aleqa Hammond fortsætter i arbejdsgruppen om Arktis under Folketingets Nordisk Råds delegation

En løsgænger har ret til to udvalgspladser, men ifølge Aleqa Hammond omfatter aftalen med Socialdemokratiet, at hun tillige kan indtræde i rets-, udenrigs- og forsvarsudvalgene samt udenrigsnævnet efter behov.

Endelig har Aleqa Hammond som nordatlantisk folketingsmedlem samme taletid som partiernes ordførere. Formentlig kan den tidligere selvstyreformand også deltage i den kvartalsvise udvidede spørgetime med statsministeren.

”Jeg er glad for de nye aftaler, som vil være et godt arbejdsgrundlag for mit virke som løsgænger i Folketinget. Det giver plads til politisk råderum og fortsat indflydelse, og jeg vil med en tydelig stemme fortsat arbejde for Grønlands fremtidige selvstændighed,” skriver Aleqa Hammond i pressemeddelelsen om aftalen.

Siumuts eksklusion, der er konsekvensen af en sag om anvendelse af Folketingets kreditkort til private indkøb, betyder, at Aleqa Hammond dels mister en stor sum til sekretariatsbetjening, dels ikke længere deltager i den socialdemokratiske folketingsgruppes interne kommunikation.

Facebooktwitter

+ posts

Facebook kommentarer